Nesmíme přestat být zvědaví!
30.1.2019
Supportmen
19.2.2019

Naše produkty z rodiny Sappy právě procházejí intenzivním cvičením na „core“.  Díky novému konceptu skladby jádra vyvíjeného pro S/4HANA se můžete těšit na nové, vyrýsované Sappy s pohodlnějšími funkcionalitami.

 

Základem každého systému je jádro, které po celou dobu jeho běhu koordinuje činnost všech spuštěných procesů. Během vývoje Sappy produktů jsme došli do fáze, kdy má každý z nich trochu odlišný přístup k jádru, a celá struktura systému je tak poměrně složitá. Pokud mají některé systémy navíc společné funkce, musí si program často vyvolávat parametry z různých kontextů, a to opět ztěžuje integraci systémů i funkcí. Rozhodli jsme se proto vyvinout zcela nové jádro společné celé rodině Sappy produktů, které s sebou přináší také několik nových funkcionalit pro uživatele.

Současné schéma Sappy jádra.

Nové schéma SGR – Sappy General Run.

Co nový koncept přinese

Mezi hlavní rozdíly v novém jádru (Sappy General Run – SGR) patří oddělení zobrazovací vrstvy a zároveň shodný přístup při spuštění transakce z libovolného směru. To přináší jistotu, že daná transakce poběží vždy naprosto stejně, ať už je uživatel u PC nebo u webového rozhraní, nehledě na produkt (EWM, MES atd.). Nová zobrazovací vrstva zachová pro SappyEWM stejné principy a rozložení, jaké jsou v současném SappyWMS i na mobilních terminálech.

 

Došlo také k rozšíření funkcionalit v uživatelském rozhraní. Jednou z nich je například rozšíření chybových obrazovek. Oproti současnému stavu, kdy uživatel vidí pouze hlášku chyba/nechyba, nově bude mít možnost vidět specifikaci incidentu – error, warning, info, success. Další příjemnou změnou jsou jistě i plně volitelné funkční klávesy nebo možnost delšího nápisu na tlačítkách.

 

Sappy je rodina SAP add-onů, které rozvíjí standardní operace ERP o pokročilejší funkce a poskytují koncovým uživatelům snadnější použití přímo v provozu.  Pokročilé add-ony zastupují vrstvu MOM (Manufacturing Operations Management) a to v oblasti řízení skladů a materiálových toků (SappyWMS), sběru dat a řízení výroby (SappyMES) a řízení a kontroly kvality (SappyQMS). Více na aimtecglobal.com/sappy.