Řízení projektů v pěti časových pásmech

Co mají společného Mercedes, lyžařské hůlky a lidský mozek?
15.5.2018
Evidence sériových čísel odeslaného zboží pro vás i pro zákazníky
26.5.2018

„Budeme mít projekt v Číně!“ To může v první chvíli vyvolat velkou radost, ale když se má sejít projektový tým, ve kterém jsou vedoucí závodu v Asii, jeho nadřízený z USA a další kolegové z Evropy, může to znamenat také obrovskou výzvu. Na kdy naplánovat telekonferenci? A proč si zákazník nechce jen zavolat?

 

Kolegové z divize Asprova řeší nejeden projekt pro zákazníky operující po celém světě. A často se stane, že se na něm podílí několik lidí z různých časových pásem. Rekord je zatím pět pásem ze čtyř kontinentů. Na řadu přijde nejen synchronizace času, ale projeví se také komunikační standardy odlišné v různých částech světa.

 

Velmi často se setkáváme například s tím, že klienti nechtějí jen telekonferenci, ale raději i video – chtějí znát tvář člověka, se kterým jednají. Videokonference má další výhody – především tlak na zachování profesionality po celou dobu hovoru, protože obě strany vidí, jak kdo reaguje. Kvůli náročnosti sjednocení časových možností se hovory zúží jen na ty s opravdu nejdůležitějšími osobami, což vede k efektivnější komunikaci, než tomu může být u osobních setkání. Projektové řízení s sebou zkrátka přináší nové zkušenosti každý den.