Jak zamezit duplikování změn při práci více plánovačů na jednom modelu?

Evidence neprocleného zboží bez nutnosti zvláštního skladu
20.4.2018
Jak na kontrolu kvality v SAP
27.4.2018

V případě, kdy na jednom modelu výroby pracuje více plánovačů současně, může docházet k duplicitní práci, nepřesnostem a časovým ztrátám z důvodu kopírování dat a hledání aktuálních verzí modelu. Jak těmto ztrátám zamezit a zefektivnit práci týmu, který se plánování věnuje? Paralelním plánováním.

 

Nová funkcionalita systému Asprova umožňuje pracovat na stejném plánu výroby více zaměstnancům najednou. Změny v týmu jsou uloženy do databáze ke schválení hlavnímu plánovači, který je buď přijme nebo zamítne, a model se následně automaticky upraví. Toto řešení s sebou nese lepší ochranu integrity dat – pracovníci mají vždy jistotu, že užívají aktuální verzi modelu a lepší rozložení výpočetního výkonu a licencí z důvodu nastavení práv jednotlivých pracovníků.