Out-tasking je cesta k digitálnímu businessu

TI Automotive plánuje výstavbu svého druhého areálu v Liberci
29.1.2018
Historický rok pro české automobilky
30.1.2018

Podnikové IT, interní konzultanti a business klíčoví uživatelé mají v každém podniku jedno společné. Velkou zásobu práce, interní projekty a rozvojové činnosti čekající ve frontě na moment „až“. Reálně nikdy není na vše dostatek času. Řešením může být out-tasking.

 

Termín backlog vystihuje stav, kdy víme proč a co je potřeba dělat, ale scházejí nám zdroje. Zároveň externí kapacity nemají potřebnou znalost nebo zkušenost s prostředím, a není tedy efektivní si rozvoj podnikání pořizovat zvnějšku. Jako řešení byl a je mnohdy využíván outsourcing, neboli vyčlenění všech činností z dané oblasti nebo oddělení a předání jiné společnosti. Takovou změnu provází personální zemětřesení s negativním dopadem na zaměstnance, poškození pověsti u zákazníků nebo ztráta efektivity.

Spolupráce s klíčovými pracovníky našich zákazníků

Zkušenost nám dokazuje, že největší sílu a kapacitu provést změny má společnost ve svých vlastních lidech, kteří znají souvislosti, mají praktické zkušenosti a dokážou potřebné inovace nejrychleji zapracovat. Jako implementátoři myšlenek digitalizace jsme si vědomi tohoto stavu a přinášíme pomoc v podobě out-taskingu. Jde o přístup, kdy v těsné spolupráci s klíčovými pracovníky našich zákazníků identifikujeme úkoly nebo aktivity, které jsou povinni provádět, ale nepřinášejí businessu žádný posun ani rozvoj. To je například řízení interního helpdesku, správa HW, administrace oprávnění, podpora koncových zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo skenery, administrace účtů, dohled nad zpracováním EDI zpráv, uvolňování tiskových front apod.

Každou činnost posoudíme z pohledu vstupu a výstupu, určíme prioritu aktivity a zdokumentujeme detaily a vazby na ostatní procesy. Zároveň se Aimtec tým podpory naučí dané úkoly provádět. V prvních chvílích v těsné spolupráci s klíčovými osobami zákazníka. Následně v rámci pilotního provozu provádíme úkoly vzdáleně s dozorem klíčových uživatelů k ukotvení služby a odladění detailů. Další fází je úplné převzetí definovaných úkolů – a v tu chvíli mají interní týmy zákazníka volné ruce na zahájení skutečně rozvojových a k digitalizaci směřujících projektů.

Získejte čas pro změny

Aimtec Support tak umožní využít potenciál zákazníka, pomůže mu získat tolik potřebný čas pro změny a zároveň zajistí konzistentní kvalitu služeb poskytovaných vůči interním zaměstnancům i externím partnerům. Časová dostupnost 24/7 a jazyková vybavenost včetně angličtiny a němčiny přináší velké možnosti uplatnění. Out-tasking už pomohl mnoha podnikům. Rádi představíme reálné příklady nasazení Aimtec Support i ve vaší společnosti.