DCIxMES sleduje detailní informace z výroby polotovarů hliníkových hlav motorů

Bosch rozšíří výzkum a výrobu v Českých Budějovicích. Částečně i z pobídky státu
10.1.2018
Volkswagen bude používat nové čipy od Nvidia. Do automotive přinesou umělou inteligenci
16.1.2018

Společnost Starcam, dodavatel polotovarů hliníkových hlav motorů do automobilky Daimler, podpořila výrobu systémem DCIxMES od Aimtecu. Řešení je napojeno na stroje přes PLC s využitím OPC serveru. Systém pokrývá celý výrobní proces. Podporuje procesy příjmů a výdejů sypkých materiálů a hliníku. Sleduje a kontroluje výrobu jader včetně procesů lití, obrábění, jejich následného tepelného zpracování, přesun na finální automatizovanou obráběcí linku a konečnou kontrolu. Detailně monitoruje všechny procesy na úrovni vstupního materiálu a veškerých dostupných procesních dat. DCIxMES hlídá traceabilitu od finálního polotovaru hliníkové hlavy až na úroveň hliníku a písku. Při expedici provádí finální QMS kontrolu. Projekt byl spuštěn do produktivního provozu na začátku července 2017.

Informace o provozu stroje nebo jeho prostoji, traceabilita

Společnost Starcam hledala řešení pro detailní sledování materiálu ve výrobě. Firma Aimtec implementovala svůj produkt DCIxMES, který sbírá data s využitím OPC serveru připojeného PLC strojů. Ze získaných dat lze zjistit technologické informace o procesech a o provozu stroje nebo jeho prostoji. Pokud takový údaj není k dispozici, systém se orientuje podle jednotlivých zdvihů stroje. V případě, že nečinnost stroje překročí trojnásobek normovaného pracovního cyklu od posledního zdvihu, je stroj automaticky přepnut do režimu „prostoj“. Při dalším zdvihu zpět do režimu „práce“.

Traceabilita je dnes pro dodavatele v automobilovém průmyslu nezbytná. Vzhledem k tomu, že stroje průběžně neoznačují díly výrobním číslem, je traceabilita zaznamenávána pomocí průvodek vstupního materiálu pro každou operaci zvlášť. Systém DCIxMES vytvoří průvodku obsahující informace o aktuální vyrobené položce, tj. o tom, z jakých vstupních materiálů je polotovar vyroben. Součástí jsou také technologická data ze strojů. Zpětně je tak možné po jednotlivých operacích získat informace o vstupním materiálu.

Podporované procesy s pískem, jádry a hliníkem

DCIxMES podporuje procesy příjmu materiálu. Při příjmu písku se vyplňují šarže a množství suroviny. Sledují se informace, kolik písku se nachází v silu, které je vstupním materiálem při výrobě jader. Stejné principy fungují při přípravě taveniny hliníku, kdy se monitoruje, jaký je poměr hliníku od dodavatele s hliníkovým recyklátem (vratem). Při výdeji je materiál odepisován podle kusovníku metodou FIFO. DCIxMES v tomto projektu využívá principů WMS a sleduje suroviny pomocí manipulačních jednotek s konkrétním množstvím a šarží.

Jedním z podporovaných procesů je kontrola palet s jádry, která mají určitou dobu zrání. Systém nevydá do výroby paletu, která obsahuje nevyzrálá jádra.

Výroba polotovaru hlavy litím hliníku

Pískové jádro je vydáno na další zpracování do výroby. Na stanovišti lití dochází k přípravě hliníku, která probíhá v tavicí peci, následně je hliník odplyněn. Jádro je vloženo do kokily (pevné formy na licím stroji), do které je odlit zpracovaný hliník. Po vychladnutí je hlava mechanicky zbavena písku a strojově opracovávána několika výrobními operacemi. Polotovar se pak tepelně zpracovává, aby měla finální hlava motoru lepší vlastnosti. Po celou dobu systém sbírá informace z výroby, například teploty a časy zpracování jednotlivých kusů ve strojích nebo to, jaká zakázka se právě vyrábí. Na konci výrobního procesu DCIxMES podporuje kontrolu finální vizuální kontrolou pomocí nastaveného modulu QMS.

„DCIxMES nám umožňuje sledovat a kontrolovat spoustu procesů, které jsme dosud řídili prostřednicím ERP systému SAP a nástroje MS Excel. Ty však nepřinášejí přesné a detailní informace, které jsme s růstem výroby začali vyžadovat. DCIxMES snížil pracnost získávání informací a eliminoval lidské chyby při jejich manuálním přepisování. Výrobu nyní odvádíme průběžně, ne až na konci směny, což zvýšilo přesnost a spolehlivost informací v systémech a umožnilo detailní traceabilitu. Produkt společnosti Aimtec poskytuje takové řešení, které nám umožňuje soustředit kapacity na klíčové aktivity v podniku,“ uvádí Roman Klepač, Production Manager, Starcam.

STARCAM s. r. o.

Společnost STARCAM vznikla před deseti lety jako společný podnik firem Nemak a Daimler Chrysler. Její sídlo se nachází v Havrani u Mostu. Vyrábí hliníkové komponenty do automobilového průmyslu a specializuje se na výrobu hliníkových hlav a bloků motorů, které umožňují v porovnání se železnými komponenty lépe odvádět teplo.