Archivace dat v DCIx je nyní prováděna průběžně za provozu

Magna s využitím Asprovy plánuje lakovací linku až na úroveň jednotlivých skidů
14.12.2017
Aimtec zajišťuje kompletní EDI služby a support ve společnosti Dana Italia S.r.l.
22.12.2017

Business důvod: Je třeba provádět archivaci dat za nepřetržitého provozu systému bez jeho pozastavení.

Popis funkcionality: Dosud bylo nutné domlouvat přesný čas údržby, při které se spouštělo archivování dat. Údržba vyžadovala zastavení provozu, současně se systémem DCIx, a extra práci v době odstávky (zpravidla během víkendu). Nyní je archivace dat prováděna průběžně, za plného provozu a chodu systému. Údržbové činnosti neovlivňují rychlost a správnou funkcionalitu systému, a neomezují tak ani firemní procesy. Stav produkčních a archivovaných dat lze průběžně sledovat.

Přínos: Automatická archivace dat běží za plného provozu firmy i systému DCIx bez omezení jeho funkcionalit. Není nutné zastavovat výrobu. Snižují se náklady na systémové a lidské zdroje. Odpadá nutnost plánování odstávek.