Magna s využitím Asprovy plánuje lakovací linku až na úroveň jednotlivých skidů

Tesla dodá 100 elektrických kamionů PepsiCo
12.12.2017
Archivace dat v DCIx je nyní prováděna průběžně za provozu
18.12.2017

V roce 2011 byl v Magně zaveden systém Asprova od společnosti Aimtec pro plánování vstřikolisů. V říjnu 2017 byl projekt rozšířen na sestavování segmentů jednotlivých skidů/závěsů, které procházejí lakovací kabinou. Skidy jedou za sebou v lakovacím vlaku a procházejí jednotlivými operacemi v lakovacím kole. Asprova řídí správné sestavení závěsů na základě JIT požadavků od finální montáže, pro kterou je díl určen. Výsledkem zaplánování lakovací linky je minimalizace počtu výměn barev, chybovosti plánovače a úspora nákladů na náročné plánování.

Asprova řídí vstřikolisy

Společnost Aimtec implementovala v roce 2011 APS systém Asprova pro synchronizaci výrobního plánu vstřikolisů společně s montáží ve společnosti Magna. Řešení se následně rozšířilo do dalších závodů koncernu z České republiky do Německa. V polovině roku 2016 začala Magna uvažovat o rozšíření systému pro plánování lakovací linky. Na začátku října se spustilo rozšíření do produktivního provozu. Zákazníci Magny jsou automobilky Audi, PSA, Volkswagen, BMW, TPCA a další.

Vstřikování, opracování a lakování dílů

Magna v Liberci vyrábí z 80 % různorodé automobilové plastové interiérové díly. Surový materiál (plastový granulát) je nejdříve přivezen od dodavatele do skladu, odkud se vydává do výroby. Výrobní proces začíná vstřikováním plastových částí na vstřikolisech, následně je polotovar opracován, v lakovně jsou prováděny nástřiky, plastový díl se suší a je dále posílán na montáž. Poslední operací je vychystání hotového výrobku do skladu, kde se výrobky kompletují a jsou posílány zákazníkům.

Díly procházejí výrobní lakovací linkou na tzv. skidech. Jde o speciální dopravní zařízení, na které jsou zavěšovány soustavy dílů – takto sestavené skidy procházejí lakovacími procesy ve vláčku. Následuje průchod lakovacími boxy a v posledním kroku dochází k montáži. Celý proces má jasné pořadí a probíhá v nekonečném kruhu.

Asprova sestavuje skidy s ohledem na desítky parametrů

Společnost Magna si kladla otázku, jak rozložit jednotlivé skidy pro co nejefektivnější lakovací procesy. S odpovědí přišla společnost Aimtec se systémem Asprova. Určuje správné navěšení jednotlivých dílů na skid. Na jednom závěsu může být od dvou až do více než tisíce dílů. Plastové díly jsou rovnoměrně zavěšovány podle návrhu systému, který využívá metodu Heijunka a jiné složitější metody s ohledem na několik desítek parametrů. Mezi nimi je velikost jednotlivých dílů, zákazník, finální montáž, pro kterou jsou díly určeny, nízkoobrátkový nebo vysokoobrátkový díl, lakovací kód, označení ze SAP, požadované datum vyhotovení zakázky, počet lakovacích vrstev nebo následná montáž. Zohledňuje také zakázané kombinace dílů nebo například jejich barvu.

Důležitým parametrem je požadovaný barevný nástřik. Každá automobilka má totiž své vlastní barevné spektrum a černá barva pro BMW má jinou pigmentaci, než černá pro TPCA apod. Pro přípravu barev je proto Asprovou připravován report. Cílem projektu byla minimalizace změn barev, protože nutné proplachování lakovacího robota po každé výměně barvy přináší vysoké náklady.

Minimalizace výměny skidů, zohlednění následných procesů

Lakovací kolo se skidy prochází přes lakovací box a následně jsou lakované díly svěšeny na montážní pracoviště, která mají určitou kapacitu. Ze skidů operátor postupně odebírá díly a na montážních pracovištích je zpracovává. Asprova sestavuje jednotlivé segmenty skidů takovým způsobem, aby zohlednila kapacitu pracovišť a skid byl ve správném čase na správném místě (pracovišti) připraven pro další zpracování. Cílem projektu byla také minimalizace výměny celých závěsů, které je pracné a časově neefektivní. Asprova poskytuje reporty na všech stanovištích a montážních a bezmontážních pracovištích. Reporty obsahují detailní informace pro operátory i vedoucí výroby. Do budoucna jde o rozšíření projektu na přímou tvorbu pořadí skidů za sebou ve vláčku (tzv. Painting Train) a na pokrytí navazujících procesů (montážní a bezmontážní pracoviště a logistika).

Magna Exteriors (Nymburk), s. r. o.

Magna Exteriors pod názvem Plastimat začala roku 1946 vyrábět plastové předměty různého uplatnění. Dnes, jako člen sítě Magna International, se stovkami pracovišť a desítkami tisíc zaměstnanců patří k hlavním dodavatelům plastových dílů pro automobilový průmysl. Výrobní závody v České republice má v Nymburku a v Liberci. V Liberci vyrábí interiérové a exteriérové díly.