Asprova a DCIxMES bude řídit výrobu sportovních holí ve společnosti NOVASPORT
13.6.2017
Praktická setkání na téma digitalizace ve výrobě a logistice
15.6.2017

Stáhnout AIMagazine 29

léto/podzim 2017

Digitální evoluce bez hranic

Digitalizace, Průmysl 4.0 (I4.0) a další pojmy se na nás hrnou z téměř každého marketingového nebo odborného sdělení. Vzniká celá řada aktivit, inciativ, spolků, konferencí, které se dotýkají těchto oblastí a nutí nás k zamyšlení. Nestačí o tom ale neustále jen mluvit, je zapotřebí být aktivní a udělat první krok a pak se flexibilně přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Digitalizace se totiž dotýká každé firmy bez ohledu na její velikost a segment, ve kterém
působí, bez ohledu na to, zda si to nyní uvědomuje, nebo ne. Zcela mění chování zákazníka, který se stává dobře informovaným a propojeným s ostatními nakupujícími na globálním trhu.

Spolkové ministerstvo pro hospodářství a energii v Německu vydalo na jaře letošního roku dokument s názvem Mittelstand-Digital. Přináší podrobnosti ohledně strategie pro digitální transformaci podnikových procesů v prostředí malého a středního podniku. Jako největší přínosy materiál uvádí optimalizaci výroby (79 %), nové obchodní modely (50 %), rozšiřování portfolia výrobků a služeb (50 %), zlepšování péče o zákazníky (38 %) a růst obratu (17 %). S digitalizací jsou spojeny výzvy a nutné změny v různých oblastech, například kvalifikace pracovníků, zajištění bezpečnosti dat, zavádění chybějících standardů nebo zvyšování investičních nákladů. Tématu digitalizace je věnováno naše nové číslo. Díváme se na něho z pohledu digitální dodávky a digitální továrny. Přinášíme revoluční koncept v řízení dodavatelských řetězců. Ve společnosti WITTE Automotive jsme si povídali o konkrétních projektech směřujících k uplatnění nových technologií v praxi. O virtuální realitě, dronech a autonomních robotech píšeme v části věnované novým technologiím. Zmíněným tématům se bude věnovat také mezinárodní konference Trendy automobilové
logistiky, kterou pořádáme 20. září v Plzni pod názvem Digitální evoluce bez hranic. Přednášet budou zástupci ze společností AUDI, DHL, Efaflex, BOS Automotive,  Kostal a dalších. Těšíme se s vámi ve městě piva a kultury na viděnou! Více na www.talconference.com.