AIMTEC představil praktické uplatnění myšlenek digitalizace
28.11.2016
Inteligentnější technologie pohánějí automobilový průmysl
30.11.2016

Stáhnout AIMagazine 28

zima/jaro 2017

Jak směřovat k digitální fabrice? Návod ZDE

Současná doba vyvíjí na výrobní podniky velký tlak. Nároky a požadavky se neustále zvyšují. Chtějí-li firmy zůstat konkurenceschopné, musí být schopny vyslyšet výzvy, kterými jsou flexibilita, rychlost, agilita, variabilita, konfigurovatelnost, robustnost a spolehlivost. Ideálně dodržet vše najednou při zachování stoprocentní kvality a rapidním snižování nákladů. Role zákazníka se oproti minulosti výrazně mění. Stává se spolutvůrcem výrobního
procesu a přidané hodnoty výrobku.

Cest vedoucích ke spokojenosti zákazníka, kdy se očekává, že jeho požadavky budou v budoucnu enormně růst, je několik. Jde například o využívání netradičních technologií a materiálů, vznik nových obchodních modelů a výrobních postupů, zavádění průmyslové automatizace nebo snížení energetické a surovinové náročnosti výroby. Ze své podstaty se ve společnosti AIMTEC zaměřujeme na oblast digitalizace výrobních a logistických procesů. Tématu digitalizace se věnuje většina článků v čísle, které máte nyní před sebou. Na úvodní stránce představujeme jednotlivé etapy digitalizování výroby
a logistiky u malých a středních firem. Poskytujeme návod, jak se od papírového sběru dat dostat do fáze uskutečnění vize korespondující s principy iniciativy Průmysl 4.0 definované termíny autonomní, decentralizovaný, sebeučící se, sebekonfigurovatelný nebo sebeoptimalizující. Vnímáme tento přístup jako evoluční inkrementální sled inovací směřující k digitální fabrice. Na tato témata navazujeme v článku o EDI komunikaci v cloudu. Cloudové řešení je cestou, jak co nejrychleji a nejjednodušeji splnit požadavky zákaznických logistických konceptů. Velkým tématem, které si získává v IT sféře svou pozornost, je bimodální přístup a využití API aplikací pro podnikové procesy. Bimodální přístup umožňuje IT oddělením rychle reagovat na požadavky ostatních podnikových oblastí. API skryje komplexitu a robustnost informačního systému a usnadní uživatelům přístup k datům v potřebných procesech.

Přínosné zamyšlení, mnoho zdraví a vše dobré v novém roce 2017 přeje za celý tým, který pro vás informační smršť připravil.