Implementace komplexního řešení ve výrobní firmě

LIPLASTEC zavádí DCIxWMS pro řízení skladů a materiálové logistiky
20.7.2016
Škoda Kodiag půjde do výroby
22.7.2016

Společnost TRCZ, s.r.o., je dceřinou společností japonského koncernu Tokai Rika, jednoho z největších světových výrobců automobilových dílů. Závod vybudovaný v roce 2003 u severočeských Lovosic je jedním ze dvou výrobních podniků skupiny Tokai Rika v Evropě. Vyrábí produkty, kterými jsou multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. TRCZ dodává především významným automobilkám v Evropě.

Fakta o projektech

Projekt 1

TradeSync Integration Manager – TSIM (červenec 2003 – březen 2004)
Zprovoznění EDI pro komunikaci se zákazníky.

Projekt 2

DCIxJIT (září 2003 – únor 2004)
Zavedení systému pro řízení odvolávek Just In Time a integrace na ERP systém.

Projekt 3

DCIxWMS (srpen 2004 – prosinec 2004)
Využití ke kontrole paletové logistiky.

Projekt 4

DCIxPortal (červenec 2006 – prosinec 2006)
Vytvoření systémového prostředí umožňující zpracování odvolávek a přípravu expedice zboží podle požadavků jednotlivých odběratelů.

Výzvy a rizika projektu

 • Rozmanitost zákazníků, kteří mají požadavky na odvolávky na bázi různých standardů (Toyota, Ford aj.).
 • Velké množství požadavků na komplexní řešení ze strany zákazníka.
 • Integrace řešení na současný ERP systém Glovia bez jeho hlavního dodavatele.
 • Potřeba přesvědčit dodavatele zákazníka, aby využíval webový portál (elektronickou výměnu dat).

Výchozí situace

Řízení celého SCM (Supply Chain Managementu) v Tokai Rika vychází z japonského stylu TPS. Přístup je založen na Lean principech, redukci plýtvání a stálém zlepšování. Bez podpory patřičného systému však za- čalo být jejich plnění značně obtížné. TRCZ má dvě skupiny dodávek. Většinu materiálu nakupuje od lokálních firem, zbytek tvoří zboží z Japonska od mateřské společnosti Tokai Rika. Způsob objednávání u místních dodavatelů byl značně neefektivní. Společnost jim zasílala dlouhodobé předpovědi poptávky a pomocí odvolávek upřesňovala denní až týdenní dodávky. Reakce dodavatelů byly nepružné, a  tak musela TRCZ skladovat vysokou hladinu zásob. U dodávek z  Japonska je doba od objednání po dodání materiálu přibližně dva měsíce. Zboží je přepravováno lodí do přístavu a odtud dovezeno nákladním automobilem. Pokud došlo k expedici chybné objednávky, zjistila to TRCZ až při příjmu v  České republice. Chybějící položku proto musela mít buď na skladě, nebo ji bylo potřeba poslat spěšnou leteckou přepravou.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Nasazení systému pro EDI komunikaci.
 • Zajištění dopředné a zpětné sledovatelnosti materiálu v celém výrobním cyklu.
 • Podpora expedičních procesů, tj. tisk zákaznických etiket, správné označení a dodací listy.
 • Zajištění plynulého toku materiálu od příjmu po expedici.
 • Řízení skladu hotových výrobků, úspora skladového místa, snížení objemu zásob.
 • Podpora automatické kontroly označení zboží před nakládkou.
 • Podpora externího kanbanu s dodavateli.
 • Zkrácení doby obratu zásob.
 • Systémová podpora pro obě skupiny dodavatelů s odlišným přístupem pomocí jednoho řešení.

„Ve společnosti AIMTEC se nám podařilo najít opravdu kompetentního partnera. Myslím, že to byla právě schopnost řešitelského týmu komunikovat, identifikovat problémy a přicházet s neotřelými nápady vycházejícími z jejich bohatých zkušeností, která se nakonec ukázala jako hlavní výhoda při návrhu a implementaci řešení, které nás z pohledu logistiky obrovsky posunulo vpřed.“ 

Vratislav Světlík, Logistic Department Manager, TRCZ, s. r. o.

Řešení

Společnost se rozhodla zavést elektronickou výměnu dat se zákazníky. Z  důvodu jejich velké rozmanitosti bylo nutné přizpůsobit se požadavkům na odvolávky a  bylo zapotřebí, aby řešení umožňovalo EDI komunikaci na bázi rozdílných standardů. TradeSync Integration Manager dodaný společností AIMTEC dané požadavky bezpečně splňoval. Na začátku spolupráce byla požadována integrace EDI s ERP systémem Glovia. Velké množství podporovaných standardů však znemožnilo integraci se systémem Glovia, který v té době nebyl připraven na tak komplexní a náročnou podporu odvolávek v automobilovém průmyslu. Z toho vzešel další požadavek, jehož uskutečnění měla zajistit firma AIMTEC. Nabídla TRCZ svůj produkt z řady DCIx – DCIxJIT, který řídí denní odvolávky podle principu Just In Time. Byl napojen na ERP systém Glovia, který je využíván k řízení objednávek, financí a účetnictví.

V dalším projektu požadovala zefektivnění interní logistiky. Pro řízení skladu materiálu bylo zvoleno DCIxWMS, které se využívá například ke kontrole paletové logistiky, tzv. MISLABEL při expedici a s tím spojeným tiskem etiket podle zákaznických požadavků. Tokai Rika nejenže radikálně snížila zásoby, zpřísnila kontrolu kvality, ale mohla i napojit nové partnery a zvýšit spokojenost zákazníků díky přesným a  kvalitním dodávkám komponent do automobilů.

S růstem firmy a zvýšením objemu poptávek realizovala TRCZ další projekt ve spolupráci se společností AIMTEC. Náročnější požadavky na komunikaci s dodavateli přiměly firmu zavést produkt z řady DCIx – DCIxPortal, který poskytuje kontrolu nad dodávkami z  Japonska. Mateřská společnost zasí- lá při expedici ASN (elektronický dodací list), který systém zkontroluje, a případné nesrovnalosti lze řešit ihned. Odpadají tak náklady na mimořádnou leteckou přepravu. Zároveň byl zprovozněn externí KANBAN a  systémově podpořeny denní svozy Milk Run u  lokálních dodavatelů. Tím se zkrátila frekvence zásobování na 1 až 4 hodiny a  došlo ke snížení zásob. DCIxPortal zároveň nabízí pokročilejší WebEDI, a  tím pomáhá k zefektivnění procesů objednávání a rozšíření i pro non-EDI-ready dodavatele, kteří získávají informace o aktuální spotřebě výroby jako podklad pro expedici. Součástí řešení je tisk dodavatelských etiket. Díky snímání čárových kódů byla také zajištěna sledovatelnost materiálu na vstupu a zjednodušil se příjem materiálu.

Přínosy

 • Redukce zásob o 75 %.
 • Snížení skladové zásoby na vstupu i výstupu ze 7,5 dne na 2 dny.
 • Zrychlení obrátky mezioperačních zásob a rozpracované výroby.
 • Redukce nevýrobních ploch o 50 %.
 • Návratnost implementace TSIM a DCIxWMS 2 měsíce.
 • Automatický tisk etiket a dodacích listů podle požadavků zákazníka.
 • Dopředná i zpětná sledovatelnost pomocí snímání čárových kódů.
 • Informace o aktuální spotřebě, podklady pro expedici.
 • Zrychlení expedice dodávaných dílů díky přednastaveným expedičním procesům.
 • Úspora času a lidských zdrojů při inventurách (zavedení cyklické inventury).
 • Vyšší kvalita dodávaných komponent pro zákazníky.
 • Zjednodušení procesu příjmu materiálu. Snížení ztrát logistiky ve výrobě.
 • Úspora počtu zaměstnanců bez nutnosti přijímání nových pracovníků při zvýšení výroby.
 • Eliminace nákladů na mimořádné letecké dodávky.