Kvalita dat určuje úspěšnost zavádění plánovacích nástrojů
28.11.2014
Škoda Vagonka dodá do Litvy elektrické vlaky za 750 milionů Kč
1.12.2014

Stáhnout AIMagazine 24

zima/jaro 2015

PROČ?

Jednoduchá otázka. Odpovědi na ni bývají někdy mnohem složitější. Proč je nebe modré? Proč je míč kulatý? Od prvních okamžiků, kdy se malé dítě snaží řadit jednotlivá slova do vět, pokládá rodičům otázky začínající na toto kouzelné příslovce. Mnohdy tak činí až k jejich zoufalství. Když se nad tím ale trochu víc zamyslíme, jedná se o způsob hledání řešení, kterým se lze inspirovat i v našem dospěláckém životě. Víme vždy, proč děláme určité věci, jak v osobní, tak v pracovní rovině?

K této úvaze mne přivedla kniha s názvem „Začněte s Proč“ od amerického spisovatele Simona Sinka. Nejprve jsem jí nevěnovala větší pozornost. V duchu jsem si říkala, opět nějaký bestseller, který má ve čtenáři vyvolat pocit, že vše je možné. Sinek ale na modelu „zlatého kruhu“, jak přístup označuje, demonstruje případy firem a osobností, jejichž filozofie úspěchu byla založena na pokládání otázky Proč, až poté pokračovaly otázky začínající na Jak a Co. Každý jedinec dokáže pojmenovat, co dělá. Někdo vysvětlí, i jak to dělá. Ale formulovat, proč tak koná, už vyžaduje hlubší ponoření do významu činností a hledání širších souvislostí.

V oblasti intralogistiky nebo řízení výroby by byly pravděpodobně nasnadě otázky: Proč nasadit WMS, MES, APS atd.? Přeji vám, ať jsou vám články v novém čísle AIMagazinu inspirací nejen ke smysluplným odpovědím na otázku Proč. Vše nejlepší v novém roce 2015!