VW požaduje od svých dodavatelů přechod na e-invoicing

Tatry dostanou nové motory DAF
22.8.2014
V Česku přibylo neobsazených skladů
23.8.2014

Výrobce osobních vozů společnost VOLKSWAGEN AG vydala pro své obchodní partnery doporučení pro elektronickou komunikaci EDI v oblasti financí. Podporovaným formátem zpráv je VDA 4938 postavený na UN/EDIFACT. Do konce roku by měl být podporován i formát VDA 4938 s využitím XML. S nastavením těchto standardů má bohaté zkušenosti společnost Aimtec, která pomáhá s jejich zaváděním u mnoha dodavatelů.

Co je e-invoicing

Stále více společností přechází na elektronickou fakturaci, neboli e-invoicing. Elektronická faktura nahrazuje standardní papírovou. Jedná se o datovou zprávu, která se přenáší mezi podnikovými informačními systémy obchodních partnerů. E-invoicing ovlivňuje také automobilový průmysl. Výrobci automobilů neustále zkvalitňují elektronický přenos dat mezi svými dodavateli a odběrateli. Zejména v oblasti faktur je zde velký potenciál pro úsporu provozních nákladů, zrychlení a zefektivnění dostupnosti veškerých informací nebo eliminaci neproduktivní manuální práce. V automotive jsou standardem dva způsoby fakturace, klasická fakturace a tzv. self-billing, kdy odběratel vystavuje fakturu na základě přijatých dodávek v podobě dobropisu. Fakturace probíhá online v reálném čase a informace jsou tak aktuální a přispívají k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování managamentu společnosti.

VW a elektronická fakturace

V souvislosti se zaváděním e-invoicingu vydala automobilka VOLKSWAGEN AG stanovisko, jaké možnosti komunikace v rámci elektronické fakturace bude u svých obchodních partnerů podporovat, a to jak pro klasickou fakturaci, tak pro self-billing. Jednou z nich je využití finanční aplikace na internetu, kde je k dispozici webový formulář pro manuální zadání dat nebo odeslání faktury v pdf formátu. Další nabízenou možností je komunikace pomocí EDI zpráv Global Invoice ve formátu VDA 4938 T2 (UN/EDIFACT INVOIC). Tento formát nahrazuje původní VDA 4906. Do konce roku 2014 bude přijímat VW elektronické zprávy také ve formátu XML, VDA 4938 T3 (standard auto-gration).

Aimtec a ClouEDI

Poradenská a technologická společnost Aimtec představuje lídra na českém a slovenském trhu v oblasti logistických, výrobních a EDI procesů v prostředí automobilového průmyslu. Právě v posledně zmiňované oblasti zajišťuje nastavení elektronické komunikace u dodavatelů do význačných automobilek. Jedná se o zprávy v různých standardních formátech, např. XML, iDocs, VDA, EDIFACT, ODETTE. Pokud firma nechce investovat do rozvoje vlastních systémů a lidí, může také využití řešení ClouEDI. Jedná se o bezchybnou a rychlou elektronickou komunikaci za nízkých pořizovacích nákladů, která je zákazníkům dodávána jako služba.