Gebrüder Weiss investuje v Česku
10.12.2013
Továrna na puzzle poroste
11.12.2013

Stáhnout AIMagazine 22

zima/jaro 2014

Altruismus bez viny

Nedávno se mi do rukou dostala inspirativní kniha, která mě ohromila v několika rovinách. Indický psychoterapeut a spisovatel Anthony de Mello v ní píše, že nejhorším konáním dobra je dělat něco jen proto, aby se člověk necítil provinile. Zároveň tvrdí, že vším, co jedinec dělá, sleduje obvykle nějaký svůj prospěch. Tato vyjádření nejsou k lidskému pokolení příliš lichotivá a není zrovna lehké si přiznat, že to člověk se svou laskavostí nemyslí vždy zcela upřímně.

Konec roku je obvykle prosycen snahou o dobré skutky a pomoc bližním, opuštěným, nemocným či nemohoucím. Právě v tomto období více než kdy jindy se mnozí obracíme do svého nitra, rekapitulujeme události uplynulého roku a uvědomujeme si svou sounáležitost s okolním světem.

Přeji vám proto, aby vaše dary, hmotné i ty duchovní byly dávány z čiré a nezištné lásky, vzbuzující u obdarovaných radost a naději. A pokud ještě nevíte koho obdarovat a chcete pomoci, připijte si s námi na podporu výzkumu a léčby Alzheimerovy choroby, o které více píšeme na straně 8.