Využití řešení Asprova v okolních zemích

Lakovna – Speciality v produktu DCIx
10.12.2013
Důležitost EDI řešení
10.12.2013

Koncept štíhlé výroby předpokládá eliminaci plýtvání ve výrobě, proto výrobní manažeři potřebují přesné informace o• aktuální výkonnosti výrobního systému. Vhodným nástrojem je systém Asprova, tedy nástroj pro plánování a •rozvrhování, který vizualizuje výrobu a• podporuje management výrobních podniků při rychlém a •přitom správném rozhodování.

Asprova je nástroj pokročilého plánování a rozvrhování výroby, který podporuje koncepty JIT, Kanban, 5S, TPS apod. Je tak efektivním řešením jak pro velké, tak i pro malé podniky. Asprova má ve světě více jak 1 500 aplikací. Mimořádně velké rozšíření tohoto APS systému je dáno i jeho schopností se rychle integrovat do ERP systému.

Uvádíme krátkou informaci o projektech realizovaných partnery Asprovy v sousedních státech, Polsku a Německu. Vybrané reference jsou z různých typu výrob.

Kemmer HMW

Německá společnost Kemmer HMW vyrábí nástroje pro obrábění, zejména soustružení a frézování, se speciální povrchovou úpravou. Výrobní proces pro vyvrtávací tyče se skládá z CNC soustruhu, vrtání děr, frézování, tepelného zpracování v kooperaci (kalení, cementování, černění) a popisu laserem. Díky zavedení APS Asprova byla odstraněna vysoká rozpracovaná výroba, nízká úspěšnost plnění termínu dodávek, plánování obsluh podle kvalifikace, špatná synchronizace stupňů výroby, chybějící plánování tvorby programu pro NC stroje a plánování kooperací s uvážením fixních dnů pro přepravu do/z kooperace.

Convert Paper

Polská společnost Convert Paper Sp. z o.o. vyrábí ploché a vlnité lepenky podle individuálních požadavku zákazníku. Výrobní proces je jednoduchý, jedná se hlavně o řezání papíru. Zvyšování počtu objednávek, zmenšování jejich objemu a nutnost krátkých dodacích termínu ale způsobily zhoršené využití vstupních materiálů a výrobních kapacit. Mezi hlavní výhody plánování s Asprovou patří algoritmy pro návrh nástřihových plánu, které jsou jako zákaznický modul připojeny k systému Asprova. Pořadí výrobních dávek je optimalizováno s ohledem na minimalizaci časů nastavení.