Řešení pro One piece flow je nutné nasadit včas

Přestaňte šetřit, vydělávejte podruhé!
10.12.2013
Zetor přijme desítky nových zaměstnanců
10.12.2013

Konkurence a zákazníci nutí výrobce vyrábět širší sortiment v menším množství výrobků. Výrazným pomocníkem jsou aplikace APS, MES, WMS nebo QMS. Bohužel nejčastější překážkou realizace IT projektů pro One piece flow je centralizace, neboli čekání řešení, které se na centrále už připravuje.

V obecné rovině se o štíhlé výrobě píše, že ideální výrobní dávka je 1, to znamená jeden kus a ideální kanbanové množství je také 1. Konstatuji, že tento princip je aktuálně plošně nenasaditelný, i přesto vnímám ve výrobě směr, kterým je rapidní snižování výrobních dávek. Dokonce i výroby jako lihovary nebo pivovary hovoří o zmenšování šarží. Konkurenční boj a zákazníci nutí výrobce vyrábět v menších dávkách a daleko větší sortiment výrobků. A ještě k tomu se stejnou marží! Myslím si, že redukce výrobních dávek a nárůst sortimentu přináší pouze problémy. Je to samozřejmě důsledek vývoje trhu. Velké množství variant, každý zákazník si chce vybírat, chce se odlišovat a chce zboží, které co nejpřesněji splní jeho potřeby. A důsledek je minimalizace výrobních dávek, přenastavování strojů a linek, neefektivita ve výrobě, v logistice, zásoby které není kam uskladnit. Pro mnoho výrobních manažerů přináší tento trend hodně otazníků a hledají efektivnější cestu, kterou může být včasné nasazení informačních systémů. Z pohledu IT technologií je řešením aplikace APS (Advanced Planning and Scheduling), MES (Manufacturing Execution System), WMS (Warehouse Management System) nebo QMS (Quality Management System).

Rozhodnutí nese dvě úskalí

Z praxe mohu uvést, že nejčastější překážkou realizace těchto projektů je centralizace, neboli čekání řešení, které se na centrále už připravuje. To většinou znamená, že se sbírají požadavky tak, aby se dalo připravit univerzální řešení, které bude možné nasadit na co nejvíce pobočkách. Tento zcela jistě na první pohled rozumný záměr má však dvě úskalí.

Z pohledu managementu firmy nebude řešení dostupné ani letos, ani příští rok, ale za 2 až 3 roky s tím, že za 3 roky se řekne opět až za 3 roky, což ve výsledku znamená za 10 let. Naše zkušenost od zákazníka z Moravy tuto skutečnost potvrzuje, protože jejich management tvrdil, že poločas reakce centrálního IT je 12 let. Byli natolik vytrvalí, že si prosadili lokální projekt, a ten dopadl úspěšně. Firma zakoupila řešení na centrálu, které upravili IT specialisté s vazbou na SAP, aby uměl podobné funkce. A nyní po 5 letech mají nasazené centrální řešení i na Moravě. Což pro nás jako dodavatele nebylo úplně výhodné. Ale to není důležité, pro firmu to bylo velice prospěšné rozhodnutí.

Další reálnou překážkou je obava z integrace různých systémů. Relevantně mohu konstatovat, že je snazší nasadit jedno komplexní IT řešení, než složitě integrovat různé systémy. A podle našich čísel vyplývá, že se určitě nevyplatí čekat na korporátní řešení. Použijeme čísla, ke kterým jsme dospěli při počítání přínosů. Z nich vyplývá, že i kdyby nasazení centrálního řešení přišlo za 5 let ne za dnes reálných 10 a k tomu ještě bylo zcela zadarmo, tak se stejně vyplatí nasadit řešení „dnes“, než čekat a čekat a čekat.