Lakovna – Speciality v produktu DCIx

Z nuly na současných 15 sekvenčních pracovišť
10.12.2013
Využití řešení Asprova v okolních zemích
10.12.2013

Informační systém DCIx je řešení pro výrobní, logistické nebo distribuční společnosti hledající cesty k •jednodušším, rychlejším a• bezchybným činnostem v• logistice. Je unikátní nejenom pro interní logistiku, ale pro celý dodavatelský řetězec od dodavatelů až k •zákazníkům.

Identifikace řešené oblasti

Vedení společnosti potřebovalo získat podklady pro analýzu pracoviště lakovny. Jednalo se o složitou strojírenskou výrobu s velkým počtem zakázek s rozdílnou velikostí dílců, které bylo potřeba lakovat v mnoha různých barvách. Jedním z hlavních požadavků byla aktuální i zpětná sledovatelnost (traceabilita) lakovaných dílců, výrobních zakázek, šarží apod. Na základě těchto dat chtěl zákazník zjistit, zda je pracoviště lakovny efektivně nastaveno. V opačném případe plánoval na základe podkladu navrhnout nový způsob navěšování a svěšování dílu tak, aby bylo pracoviště co nejlépe využito.

Řešení

Klíčovým procesem lakovny je navěšování a svěšování dílců. Uživatel po přihlášení skenuje výrobní zakázku pro navěšení/svěšení, čímž je evidována práce uživatele na zakázce (čas navěšení/svěšení). Následně skenuje identifikační číslo návěsu, na který dílce navěšuje či svěšuje, a počet navěšovaných/ svěšovaných dílců. Po navěšení dílců dojde k vygenerování timesheetu daného návěsu, po svěšení všech dílců z návěsu je timesheet naopak ukončen. Informace slouží pro sledovatelnost, jak dlouho jsou (či byly) dílce na daném návěsu lakovány. Nesvěšené, spadlé kusy v lakovně jsou automaticky evidovány na zakázce. Pro svěšené chybné dílce je možné uživatelem vybrat důvodový kód z předdefinovaného seznamu. Procesy navěšení a svěšení obsahují kontrolní kroky, například stav skenované zakázky. V případě porušení pravidla je uživatel upozorněn.

Hlavní výstupy

 • Co je aktuálně lakováno/navěšeno – online informace.
 • Jak dlouho se již aktuálně navěšené díly lakují a jak dlouho se budou ještě lakovat (dle průměrného času/taktu pro daný materiál) – online informace.
 • Aktuální (online) stav rozpracovanosti operace lakování – kolik kusu již bylo odvedeno (svěšeno) na operaci lakování.
 • Evidence spadlých dílu během lakování pro danou operaci zakázky.
 • Kolik dílu bylo chybně nalakováno (zmetky) včetně důvodového kódu pro danou operaci zakázky.
 • Kolik bylo spotřebováno povrchového materiálu (barvy) za určité období.
 • Jak dlouho trvalo navěšení a svěšení dílu u jednotlivých pracovníků – timesheety pracovníků.
 • Jak dlouho trvalo lakování jednotlivých dílů – timesheet lakovny pro jednotlivé díly.
 • Kdy a proč neprobíhalo lakování – evidence prostojů a důvodů prostoje stroje a pracovníků.
 • Kolik kusu od jednotlivých dílů bylo celkem nalakováno za vybrané období.
 • Zda je na pracovišti lakovny navezen dostatek materiálu pro navěšení – online informace.