Asprova plánuje výrobu v KYB Manufacturing

Saar Gummi rozšiřuje výrobu
28.7.2010
Biokatalyzátory v Hranicích
5.8.2010

Pardubický výrobce tlumičů pro automobily, společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o., bude plánovat výrobu pomocí systému pro pokročilé řízení výroby Asprova. Výhradním dodavatelem tohoto japonského APS systému na českém a slovenském trhu je společnost Aimtec. Nový APS systém umožní rychlejší a přesnější plánování, a to i při plánovaném zvýšení výroby.

KYB Manufacturing Czech s.r.o. byla založena v srpnu 2003 jako výrobní závod japonské společnosti KYB. Hlavní výrobní program společnosti tvoří tlumiče do osobních automobilů. Mezi významné zákazníky pardubického závodu patří TPCA, Suzuki a Renault. Skupina KYB vyrábí rovněž hydraulická a elektronická zařízení, například posilovače řízení, elektroniku pro automobily nebo výrobní a zemědělská zařízení.

APS systém Asprova – rychlé a jednoduché plánování výroby

Stěžejní částí výroby společnosti KYB Manufacturing Czech je produkce dílů pro OEM, podílející se na obratu 70-80%. Zbylých 20% obratu tvoří výroba náhradních dílů. Pro řízení výroby jsou na vysoké úrovni využívány principy Toyota Production System. Současné plánování v Excelu se při perspektivě dalšího nárůstu výroby jeví jako příliš pracné. Český závod KYB Manufacturing Czech proto vybíral systém pro pokročilé plánování výroby, který umožní rychlejší a přesnější plánování včetně ověřování dostupnosti materiálu a zajistí zastupitelnost plánovačů. Dalším požadavkem na systém bylo zajištění rychlé reakce na změny zákaznických požadavků a na neočekávané situace ve výrobě. Z několika nabídek nakonec padla volba na japonský APS systém Asprova.

Snadná integrace na ERP systém

Manažer oddělení Production Control pan Milan Fuchs uvádí jako hlavní důvod pro volbu Asprovy rozsáhlou a snadnou konfigurovatelnost systému. To znamená, že systém lze velmi přesně přizpůsobit konkrétním podmínkám výrobního závodu bez nutnosti programových modifikací. Za důležité považuje, že snadný je i další rozvoj systému postupnými kroky, opět bez nutnosti programových změn. Dalším důležitým důvodem pro výběr systému Asprova byla možnost snadného napojení na stávající celopodnikový systém MFG a extrémně komfortní údržba dat.

Předpokládaná doba nasazení APS systému Asprova je 3 měsíce. Projekt se rozběhl na konci června se startem ostrého provozu v říjnu 2010. Součástí projektu bude rovněž rozhraní na odepisování výroby čárovým kódem.