Plzeňský Prazdroj má nové značení sudů

Společná výroba Škodovek a Seatů
6.5.2010
Zájem o Superby roste
13.5.2010

Pro zlepšení přehledu o oběhu sudů si Plzeňský Prazdroj ve výběrovém řízení vybral dodavatele na realizaci projektu, jehož cílem je zajistit jednoznačnou identifikaci sudů Plzeňského Prazdroje v celém distribučním řetězci. Tím se předejde zneužívání těchto sudů, jejich přepracování a přeprodeji jiným subjektům, doma i v zahraničí.

Vývojový tým společnosti Aimtec předložil čtyři varianty značení, které vyhověly specifickým požadavkům na označování pivních sudů (označení musí například projít bez poškození mycím procesem na plnicí lince). Jednalo se o technologie samolepících etiket, RFID tagů, DPM (Direct Part Marking, přímé značení výrobků) a speciálních samolepicích etiket s laserovaným potiskem. Právě posledně zmiňované viněty zadavatel vyhodnotil jako optimální řešení.

Sudy Plzeňského Prazdroje se tedy nyní označují samolepícími etiketami s kódem Datamatrix 2D. Použitý materiál etiket má vysokou odolnost vůči mechanickému oděru, teplotám i chemikáliím. Kromě kódu Datamatrix obsahuje samolepící etiketa i sériové číslo sudu v čitelné podobě. Kód i číslo jsou laserovým značícím systémem zaznamenány přímo do materiálu etikety. Při tomto značení spolupracovala firma Aimtec se společností Lintech, která se věnuje problematice průmyslového značení výrobků.

High-tech řešení

V současné době se takto označené sudy identifikují pomocí skenerů. Jako další fáze pokračování tohoto projektu se plánuje nasazení kamer s vysokým rozlišením, které dále zlepší proces identifikace sudů Toto propracované high-tech řešení bude v oblasti pivovarnictví ojedinělé. V dalším kroku budou samolepící etikety nahrazeny přímým značením, které se vypálí přímo do povrchu sudu za pomoci laserové technologie.