Zlatavý mok na export pod důkladnějším drobnohledem

Škoda v Kvasinách zavede směny navíc
12.3.2010
Webasto-Edscha Cabrio ve Velkém Mederu
22.3.2010

Plzeňský Prazdroj zavádí řízení expedičního skladu pomocí čárových kódů s řešením SappyWMS od plzeňského dodavatele a integrátora na poli IT, společnosti Aimtec. Hlavním cílem projektu je zajistit úplnou a okamžitou sledovatelnost pohybů výrobků v exportním skladu pivovaru Plzeň.

Plzeňský Prazdroj se řadí s celkovým prodejem 10,5 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2009 a s exportem do více než 50 zemí celého světa mezi přední výrobce piva na světě. Plzeňský Prazdroj, a.s. je členem globální společnosti SABMiller plc. Pro SABMiller znamená Plzeňský Prazdroj vlajkovou loď, která je dlouhodobě synonymem kvalitních produktů s neměnící se zákaznickou platformou.

SappyWMS – WMS respektující SAP ERP

Plzeňský Prazdroj vypsal výběrové řízení na optimalizaci a sledovatelnost skladových procesů ve svém plzeňském exportním skladu. Do expedičního skladu ústí tři výrobní linky, které jsou vybaveny automatickými aplikátory etiket. Označení v podobě etiket nebylo doposud využíváno pro evidenci a řízení následných pohybů. S návrhem na zlepšení současného stavu přišla společnost Aimtec, která byla vybrána z řady významných IT hráčů na českém trhu. Nabídla specializované řešení SappyWMS postavené na platformě SAP. Aimtec vyvinul SappyWMS na základě své dvanáctileté historie na trhu Warehouse Management Systemů.

SappyWMS odráží všechny doposud nabyté zkušenosti, jak by měl kvalitní WMS fungovat, a současně zachovává korporátní standardy současného ERP systému SAP v Plzeňském Prazdroji. SappyWMS rozšiřuje možnosti přizpůsobitelnosti standardní komponenty pro vedení zásob a řízení skladů SAP WM. Evidence zboží ve skladu Plzeňského Prazdroje bude založena na sledování unikátních manipulačních jednotek. Jednotlivé skladové transakce budou prováděny on-line čtečkami čárového kódu.

100% přehlednost a sledovatelnost

Na základě řízení logistických operací v exportním skladu s nasazením čárových kódů dojde ke zkvalitnění stálého a dokonalého přehledu o pohybu a stáří skladovaného zboží. Dalším přínosem bude rovněž zpřesnění vysledovatelnosti tohoto zboží na trhu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Projekt v exportním skladě přinese 100% přehled o tom, co bylo vyrobeno, a kam byla která šarže jakého výrobku distribuována.

Projekt je rozdělen na dvě etapy. V první části proběhne „business design” – definice projektu, která bude podstoupena ke schválení anglické centrále SABMiller v Londýně. Takto odsouhlasený standard může být poté použit v dalších skladech v České republice a pobočkách koncernu SABMiller ve světě. Druhá etapa představuje samotnou realizaci v expedičním skladě v Plzni. Řešení je zároveň připraveno na budoucí značení sudů a dalších obalů, které má zpřesnit jejich evidenci.