Test RFID technologií v reálných podmínkách

Audiosystémy od LG Electronics pro Škodu Auto
26.10.2009
Rozšiřování průmyslového parku v Horních Počernicích
27.10.2009

Společnosti AIMTEC a. s. a GATC s.r.o., představitelé iniciativy RFID Competence Center, provedly test načtení zboží pomocí RFID tagů v reálných prostorách světově proslulé pivovarnické společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. Výzvou byl fakt, že se o RFID technologiích v odborných kruzích již dlouho hovoří, ale ještě není dostatečně prokázána spojitost mezi touto teorií a skutečnou průmyslovou praxí.

Celý proces testování neprobíhal v laboratorních podmínkách, ale uskutečnil se za běžného provozu ve skutečném exportním skladu společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. Přistavené nákladní auto bylo naloženo různým typem zboží. Jednalo se o několik palet s plechovkami, sudy a přepravkami. Každá paleta byla označena unikátním tagem. Naložený kamión se po nakládce zaplomboval a zaplachtoval. Veškeré palety se zbožím se načetly do informačního systému po průjezdu nákladního auta RFID bránou. Úspěšnost načtení tagů při této zkoušce byla stoprocentní, v systému se objevilo všech 33 palet, které byly v autě naloženy.

Přes pozitivní výsledek provedeného testu v Plzeňském Prazdroji se ukázalo, že omezení v nasazení RFID technologií nejen v nápojovém průmyslu stále existují. Nevýhodou zavedení RFID technologií je významný zásah do stávajících procesů společnosti a vyšší investice na počátku. Důležitou podmínkou je totiž správné umístění tagů na zboží. Při experimentu bylo ověřeno, že RFID brána úspěšně načte pouze takové tagy, které jsou orientovány směrem ke čtecí anténě a zároveň jsou k ní umístěny co nejblíže.

V průběhu testování se ovšem podařilo nastavit takové okolnosti, které dokazují, že technologie RFID může v expedičním skladě fungovat a přinést firmě neočekávané možnosti. Pokus v Prazdroji prokázal, že mezi hlavní přínosy technologie RFID patří výrazná úspora času. V tomto případě se doba načtení celého kamiónu rovnala rychlosti průjezdu kamiónu branou. Před každou nakládkou palet do kamiónu se nemusel zastavovat vysokozdvižný vozík, aby byly palety naskenovány. Dalším přínosem je snížení počtu personálu při expediční kontrole. K naložení kamiónu není nutná obsluha, která by skenovala jednotlivé palety. Úspora lidských zdrojů je citelnější, pokud máme více expedičních ramp. I pro větší počet ramp lze použít pouze jedna RFID brána, u které postačí pouze jediný pracovník, který obsluhuje počítač.