RFID Competence Center – RFID v praxi

Ideální podnikový informační systém z pohledu finančního ředitele
18.8.2009
Jak se stát úspěšným poskytovatelem 3PL služeb?
18.8.2009

RFID Competence Center pořádalo v dubnu odborný seminář. Díky velkému zájmu se seminář uskutečnil po dva dny v prostorách firmy Toyota Material Handling v Rudné u Prahy.

Psal se rok 1990… V té době z nově dostupných zdrojů přicházely první informace o „radiofrekvenční identifikaci”, která v brzké době změní náš svět. Dodnes si živě vybavuji, jak nám, kteří jsme byli zvyklí chodit do nejbližší sámošky, popisoval známý z USA jak budeme zanedlouho nakupovat v hypermarketech.

„Představ si”, nadšeně básnil, „že v obchodě naházíš zboží do vozíku, projedeš kolem pokladny, která sama načte, co ve vozíku máš, aniž bys musel cokoli z něj vyndat, a zaplatíš kreditkou… A co teprve ve skladech a logistice! Vlezeš do skladu velikosti leteckého hangáru a z jednoho místa během jedné vteřiny zjistíš, jaké zboží a v jakém množství máš na skladě!” Uvědomte si, prosím, že v té samé době byly všechny pokladny v Československu mechanické a tedy skoro stejné jako ty, které se používaly za první republiky jen o dost ošklivější, o nějakém čárovém kódu na každém zboží nebylo ani vidu ani slechu, mezi lidmi nebyla ani jedna debetní, natož kreditní karta, a teď nějaké RFID!

Od doby, kdy se RFID dostalo do mého povědomí, uplynulo už téměř 20 let. Koncem devadesátých let se sice zdálo, že i v naší zemi nastal čas, kdy se RFID masivně prosadí. Proto si naše firma tehdy zvolila RFID jako jednu z technologických priorit. Nadšeně jsme prezentovali možnosti RFID našim zákazníkům, demonstrovali přínosy a úspory. V té době byly mezi lidmi již desítky tisíc kreditních a statisíce debetních karet, ale o RFID zatím stále většina lidí neměla ani tušení. Až v poslední době nastal onen pověstný zlom. O technologii RFID každý hovoří, mnoho odborníků tomu rozumí, ale přesto je veřejně známých a přístupných instalací stále jako šafránu. Firmy, které RFID nasadily (více či méně úspešně), si totiž úzkostlivěchrání pracně a draze nabyté zkušenosti, protože toto know -how představuje zásadní konkurenční výhodu. Objevování pověstných „slepých uliček” je, jak známo, velmi zdlouhavá a nákladná činnost.

V roce 2007 jsme společně s Rostislavem Schwobem z firmy Aimtec, Janem Klesňákem z Toyota Material Handling, Jurajem Rakovským z Cisco Systems a Romanem Galuszkou ze Schoeller Arca Systems položili základy iniciativy, která posléze byla nazvána RFID Competence Center – Kompetenční centrum RFID (zkráceně také RFID CC). Tyto firmy investovaly nemalé úsilí a finanční prostředky hlavně proto, aby v rámci svých obchodních aktivit mohly ukázat nasazení RFID technologie potenciálním zájemcům komplexně a v reálném prostředí skladových prostor a operací, logistiky a výroby jako přiměřenou náhradu referenčních instalací. Jedním z prvních vrcholů snažení mnoha lidí kolem RFID Competence Center měl být zahajovací seminář pro odbornou veřejnost. Seminář dostal název „Nenechte se zasypat lavinou zásob aneb moderní technologie řídí sklady a podnikovou logistiku”. Termín pořádání semináře byl stanoven na 22. 4. 2009, prostory poskytla Toyota v Rudné u Prahy.

S určitou mírou nejistoty jsme v době nepříznivé makroekonomické situace, propouštění a úspor na každém místě očekávali, jaký zájem o tento seminář projeví potenciální zákazníci. Skutečnost ale předčila všechna očekávání. Nejenže plánovaný počet účastníků se po otevření registrace rychle naplnil, ale poté, co jsme se rozhodli seminář zopakovat a operativně jsme vyhlásili druhý termín následující den, tj. 23. 4. 2009, se zájemci doslova jen hrnuli a tak, pár dní před konáním seminářů, jsme museli registraci uzavřít a omezit počet účastníků z jedné firmy, aby se dostalo na všechny. Takový zájem nás příjemně překvapil.

Vlastní seminář měl dvě základní části: (i) prezentace jednotlivých partnerů iniciativy s praktickými ukázkami technologií a (ii) řešení a prezentace RFID technologií v reálných podmínkách skladu a logistiky. Celým programem provázeli dva protagonisté RFID CC: Rostislav Schwob (AIMTEC a. s.) a Milan Ludvík (GATC s. r. o.). První část zahájila prezentace se základními informacemi o RFID Competence Center -proč vzniklo, jaké cíle si klade pro nejbližší období, co přinese zákazníkům a jaké marketingové aktivity jsou s touto iniciativou spojené. Účastníkům semináře následně představil Aleš Hušek ze společnosti Toyota Material Handling (TMH) důvody, které je k aktivní účasti na RFID Competence Center přivedly. Jsou to zejména základní hodnoty, které TMH dlouhodobě vyznává: mezi odborníky známý Kaizen – trvalé zlepšování a Genchi Genbutsu – jít až ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí. Na tuto prezentaci navázaly informace společnosti GATC o technologiích RFID, jejich možnostech a přínosech pro uživatele. Součástí prezentace byl i pohled z negativní stránky – tedy co RFID na rozdíl od technologií čárových kódů neumí, a jaké jsou jeho fyzikální limity. Praktické ukázky, porovnání časových náročností jednotlivých technologií identifikace zboží či materiálu, které jsou běžně používány ve skladech či výrobě – Tužka/Papír, Čárový kód a RFID – jasně ukázaly, kde hledat přínosy RFID. Následovala přednáška Radka Bocha o technologiích a řešení Cisco Systems nejen pro RFID CC. Kdo čekal technickou nebo technologicky zaměřenou prezentaci pro IT odborníky, byl příjemně překvapen. Prezentace totiž představila především business důvody, jak pracovníci zodpovědní za řízení a rozvoj logistiky a sledování výroby mohou profitovat z řešení Cisco System ve spojení s ostatními částmi řešení, která jsou aktivně prezentována v rámci RFID CC.

Předvedení reálných skladových operací s využitím RFID a jejich porovnání s technologiemi čárových kódů proběhlo v menších skupinách. Prezentace RFID skladových operací, přínosů a možností razantního zefektivnění logistických operací byla doprovázena velmi živou diskuzí. Dotazy účastníků jasně svědčily o vážném zájmu získat dostatek podkladů pro rozhodování, pro potřeby plánování a schvalování investic, stanovení strategických plánů rozvoje s využitím moderních metod řízení a sledování nejen skladových operací. Petr Stejskal a Luděk Zahálka z firmy Aimtec ve spolupráci s pracovníky GATC zodpovídali technické i procesně zaměřené dotazy. V odpoledním programu, kterému dominovaly praktické ukázky použití systému DCI My-Site, pracovníci firmy Aimtec Roman Široký a Daniel Choc předvedli vybrané funkce softwarového řešení pro warehouse management a efektivní skladové operace s využitím technologie čárového kódu tam, kde technologie RFID není vhodná nebo výhodná. Závěrečná diskuze a odpovědi na desítky otázek potvrdily, že tento typ semináře, kdy účastníci nejsou jen zahrnuti teoretickými nebo marketingovými prezentacemi, ale kde mají možnost se dotknout reálných technologií, vidět na vlastní oči, co všechno je možné, dozvědět se detailní informace o moderních trendech v oblasti automatické identifikace a efektivním řízení skladových zásob, a odkud si odnášejí podklady pro své rozhodování, je velmi žádaný. Další seminář pro zájemce o technologie automatické identifikace a zejména o RFID je naplánován na přelom zaří a října. Sledujte proto stránky iniciativy: www.rfid-cc.cz, kde najdete další informace o RFID Competence Center, a kde bude možnost se zaregistrovat na další semináře. Těšíme se na setkání s Vámi!