Varnea řeší objednávky přes mobilní systém

AIMagazine 12
1.1.2009
AIMagazine 13
1.6.2009

Společnost AIMTEC a.s., úspěšný dodavatel služeb v oblasti vývoje IT aplikací, vyvinula a implementovala nový mobilní systém pro sběr a správu elektronických objednávek od zákazníků pro plzeňskou gastronomickou společnost VARNEA. Mobilní systém navržený přímo na požadavky společnosti VARNEA umožňuje odesílání objednávek od obchodního zástupce do centrální kanceláře společnosti při zachování původního nastavení obchodních procesů a stylu práce obchodních zástupců. Elektronický systém oproti předchozímu papírovému systému výrazně zkracuje celý cyklus objednávky a usnadňuje a zkvalitňuje práci obchodních zástupců v terénu.

VARNEA, a.s. je ryze českou společností, která byla založena v roce 2000. Od svého založení se pevně etablovala na trhu konvenientních potravin, např. zavářek, vývarů, polévek, omáček, těstovin a dalších příloh. Za 8 let své existence se vypracovala na největší nezávislou společnost na trhu dodavatelů cateringových firem v České republice. VARNEA pokrývá celou Českou republiku prostřednictvím svých obchodních zástupců a partnerských velkoobchodů z vlastní logistické základny v Plzni. Cílovou skupinou zákazníků společnosti jsou převážně hotely, restaurace, jídelny a fast-food řetězce.

Obchodní zástupci společnosti VARNEA používali k objednávkám sortimentu společnosti papírové formuláře s kontaktními informacemi o zákazníkovi a s historií jeho veškerých objednávek. Jelikož se tento systém řízení objednávek stal pro rychle se rozrůstající společnost limitující v dalším rozvoji, bylo nutné navrhnout nové řešení systému objednávek, které by usnadnilo komunikaci obchodních zástupců s centrální kanceláří společnosti, a současně zachovalo zaběhlý systém práce obchodních zůstupců. Společnost VARNEA se rozhodla pro spolupráci se společností Aimtec, která se specializuje na vývoj IT aplikací reflektující požadavky zákazníků. Navržené řešení mobilního objednávkového systému je založeno na využití mobilních a vysoce mechanicky odolných PDA Intermec (operační systém Windows Mobile) s „na míru” vyvinutou aplikací zajišťující sběr objednávkových dat obchodního zástupce s jejich následnou distribucí do centrálního sytému.

Nové řešení navržené a dodané od společnosti Aimtec usnadňuje a zkvalitňuje práci obchodních zástupců společnosti VARNEA. Dodaný systém výrazně zkracuje celý cyklus objednávky oproti původnímu papírovému, neboť objednávka je vyřešena v reálném čase okamžitě po jejím potvrzení u zákazníka. Objednávkový systém využívá mobilního připojení GPRS a přenosu dat.