28.11.2014

Kvalita dat určuje úspěšnost zavádění plánovacích nástrojů

S rostoucí konkurencí na trhu hledají společnosti nové možnosti úspory nákladů. Stále více se v současnosti přistupuje ke zvyšování efektivity […]
28.11.2014

Komplexní řešení MOM

Neustálý tlak na pružnější zavedení nového výrobku na trh vyžaduje pružnější reakce na změnu iniciovanou zákazníkem a to při stále […]
24.11.2014

Dodávky do Audi v režimu Perlenkette

Identifikace řešené oblasti Vedení společnosti, dodavatele pro významné automobilky, bylo osloveno zákazníkem Audi pro přechod z denních dávkových dodávek (JIT) […]
29.7.2014

Správa konsignačních skladů – Multilocation řešení

Identifikace řešené oblasti Vedení významného distributora zdravotnického materiálu potřebovalo jednoduché řešení pro řízení konsignačních skladů situovaných ve 28 nemocnicích a […]
25.6.2014

APS a MES: partnerství v plánování výroby

Při implementacích APS systému ve výrobních společnostech se někdy setkávám s klíčovou otázkou, kterou si zástupci zákazníka plně neuvědomují. Je […]
27.5.2014

Řízení výrobní linky s MES

Výrobní informační systémy (MES) umožňují podnikům zefektivnit řízení výroby. Řešení nabízí také systémovou integraci celopodnikových informačních systémů a automatizačních systémů […]
27.5.2014

Dvě fáze auditu plánování výroby

Hlavním cílem auditu ve výrobě je primárně zjistit aktuální stav plánování, včetně identifikace plánovacího a výrobního procesu, a následně identifikovat […]
27.5.2014

Když sklad žije vlastním životem, je nejvyšší čas na změnu

Automatizace skladových operací poskytne firmě efektivnější řízení skladových procesů a také konkurenční výhodu. Jedním z možných řešení vedoucímu ke zvýšení […]
27.2.2014

Zákaznický audit BMW

Vedení společnosti, dodavatele pro významné automobilky, potřebovalo po získání nového projektu dodávek do BMW zajistit úspěšné absolvování auditu od této […]
30.1.2014

Překážky zavedení plánovacích nástrojů do výroby

S rostoucí konkurencí na trhu hledají společnosti stále nové možnosti úspory nákladů. Stále více se v současnosti přistupuje ke zvyšování […]