Různé typy obalů pro jednu položku

Více výrobní kapacity, méně nepříjemné práce
16.3.2018
Škoda Electric vyrobí nové trolejbusy pro Plzeň
19.3.2018

Důvod realizace: V praxi je běžné, že je stejný materiál nebo zboží dodávaný v různých typech obalů. Proto pro správnou a přesnou evidenci obalového konta bylo potřeba dát uživateli možnost při příjmu zadat obalovou položku dle reality.

 

Popis funkcionality: Nově lze k jedné položce evidovat více balicích předpisů. Při příjmu materiálu pak systém nabídne uživateli výběr z těchto balení. Obdobně lze této funkcionality využít i ve výrobě, kdy je třeba balit výrobky do náhradních obalů z důvodu chybějících zákaznických obalů.

 

Přínos: Díky možnosti vybrat z více balicích předpisů při příjmu došlo ke zpřesnění skladové evidence obalů a zároveň ke zjednodušení příjmového proces.