DCIx nově kontroluje, zda mají pracovníci potřebné dovednosti na obsluhu stroje

Automobilové pásy celého světa se navíjí samy díky české firmě
28.2.2018
Porsche tiskne díly na 3D tiskárně
1.3.2018

Důvod realizace: V případě, kdy by se strojem manipuloval pracovník, který nebyl pro jeho obsluhu řádně proškolen, může dojít nejen ke škodám na majetku (materiálu, stroji samotném nebo hale), vysoké zmetkovitosti při výrobě, ale také ke zraněním.

Popis funkcionality: Systém DCIx umožňuje evidenci dovedností uživatele/pracovníka pro daný stroj. Po přihlášení pracovníka před začátkem práce je automaticky kontrolováno, zda byl pracovník pro práci na tomto stroji proškolen. V případě, že by proškolení zaměstnanci chybělo, systém neumožní další manipulaci se strojem.

Přínos: Kontrola pracovníků před začátkem operace nedovoluje obsluhu stroje pracovníkům, kteří nebyli na daný stroj zaškoleni a zamezuje tak škodám na majetku i zdraví, či dopadu na výkon výroby.