Aimtec zajišťuje kompletní EDI služby a support ve společnosti Dana Italia S.r.l.

Archivace dat v DCIx je nyní prováděna průběžně za provozu
18.12.2017
Sekvencování je trendem současnosti. A co budoucnost?
25.12.2017

Dana Italia S.r.l. je dodavatelem první úrovně s celosvětovou působností. Vyrábí pohony a pohybové mechanismy pro stroje a zařízení používané v aplikacích mimo silniční dopravu.  S mnohými svými největšími zákazníky komunikuje pomocí EDI on-premise řešení Trade Sync Integration Manager od firmy Axway. Strategií firmy v oblasti EDI je kompletní outsourcing služeb se zachováním řešení na svých serverech. Jako dodavatele si vybrala společnost Aimtec díky pružnosti a rychlosti dodávky a svěřila jí správu celého systému včetně vývoje nových konverzí. Dana Italia S.r.l. tak uspořila cenný čas centrálního IT oddělení, které se nyní může věnovat svým klíčovým aktivitám.

TSIM Application Management od Aimtecu

Vzhledem k nedostatku znalostí v centrálním IT týmu a k nákladnému budování EDI know-how se ve firmě Dana Italia rozhodli tuto část outsourcovat. Varianta přechodu do cloudu nebyla pro interní pravidla možná, a tak bylo dalším logickým krokem postoupení kompletní péče o systém jinému dodavateli. Hardware zůstal pod správou centrálního IT a kontrolu nad softwarovým řešením převzal Aimtec. Celá škála služeb zahrnuje dohled nad výměnou a zpracováním elektronických zpráv, pravidelnou preventivní údržbu, automatický monitoring aplikačního prostředí a řešení incidentů.

Vývoj EDI mappingů

EDI je systém, který se stále rozvíjí. Přicházejí noví partneři a stávající zavádějí nové procesy. Důležitou součástí implementace je vývoj EDI konverzí mezi jednotlivými typy zpráv. Aimtec nabízí unikátní přístup. Tým EDI specialistů a vývojářů, interně nazývaný Mapping Factory, přistupuje k dodávce agilně. Plánuje v krátkých iteracích, pracuje s připravenými šablonami a výstupy procházejí kvalitativními kontrolami, kterými jsou například automatická testování, code review aj. Aimtec tak velmi rychle reaguje na nové požadavky od firmy Dana Italia a dodává kvalitní řešení.

„Naším záměrem bylo poskytnout společnosti Dana Italia S.r.l. takovou podporu, aby se o správu EDI systému nemusela vůbec starat. Další klíčovou výhodou svěření služeb do rukou Aimtecu je rychlost vyřízení požadavků. Dana Italia S.r.l. dnes nemusí čekat týdny, než se někdo začne zabývat změnovými požadavky. Náš tým reaguje většinou v jednotkách hodin, maximálně dnů, a dodává řešení pružně podle potřeb zákazníka,“ doplňuje za společnost Aimtec Pavel Rybár, Key Account Manager z divize Integrace.