Asprova zabezpečuje Full Truck Load ve Futabě

BMW by mohl postavit závod v Rusku
3.11.2017
SoftBank investuje do Auto1
9.11.2017

Společnosti Aimtec a Futaba spolupracují již dvanáctým rokem. Partnerství začalo nasazením systémů DCIxWMS, DCIxMES, později se k němu připojil nástroj pro pokročilé plánování výroby Asprova. Posledně jmenovaný APS systém se každý rok rozvíjí o další nový projekt. V červnu 2017 byla pokryta část nákupu. Konkrétně automatická tvorba nákupních objednávek, které se řadí s ohledem na spotřebu materiálu, čas příjezdu kamionu a jeho vytížení dodávkami. Systém navrhuje, jaký materiál a v kolik hodin bude přivezen do skladu Futaby. V meziskladu je pouhé tři hodiny před startem výroby, přitom dodržuje termíny zákaznických objednávek. Proces zároveň spoří čas nákupčích a dovoluje, aby jejich rozhodování bylo mnohem flexibilnější. Optimální vytížení kamionů umožňuje snížení počtu dovozů materiálu.

DCIxWMS, DCIxMES a Asprova

Futaba spolupracuje se společností Aimtec již dvanáct let. Od roku 2005 je expedice hotových výrobků řízena systémem DCIxWMS, o pět let později se spolupráce rozšířila na příjem materiálu, na přehled o jeho pohybu a o rozpracované výrobě a na informace o aktuální spotřebě. Na začátku roku 2014 byl nasazen systém pro sběr dat ze strojů DCIxMES z dvanácti svařovacích linek. Byla zajištěna kompletní sledovatelnost. V dubnu 2014 byl implementován systém pro pokročilé plánování a řízení výroby Asprova. Došlo ke snížení počtu plánovačů ze čtyř na dva a k plánování podle Heijunky. Od té doby se Asprova neustále přizpůsobuje vývoji společnosti Futaba a každý rok jsou realizovány další rozvojové projekty.

Zabezpečení nákupu

Zatím poslední projekt rozšíření Asprovy zabezpečil část nákupu surovin (svitky, plechy, šrouby, malé díly a pomocné materiály). Asprova nyní navrhuje nákupní objednávky se zohledněním vah dodávek a kapacity dodavatelských kamionů. Snižuje tak množství potřebných příjezdů. Automatická tvorba nákupních objednávek šetří čas nákupčích, snižuje náročnost práce nákupního oddělení a umožňuje pružnější rozhodování. Dříve byla komunikace s dodavateli mnohem komplikovanější. Bylo třeba potvrzovat vytížení kamionu, zjišťovalo se, zda je dodavatel schopen materiál dodat včas. Nákupní objednávky bylo nutné upravovat podle nosnosti a posouvat termíny v závislosti na potřebách výroby. Dnes nákupčí zašlou dodavateli požadavky na materiál a čas příjezdu. Zároveň je zabezpečeno, aby kamiony nebyly přetížené.

Full Truck Load

Full Truck Load je jedna z možností systému Asprova, která zajišťuje, aby kapacita dodavatelských kamionů byla plně využita. Z důvodu správného a efektivního plánování dodávek je vstupní materiál na skladě tři hodiny před jeho zpracováním. Dříve byl materiál na skladě připravený dva dny až týden. Spolehlivost plnění termínů zakázek přitom zůstala 100%. Snížily se nároky na skladování, které přinesly úsporu prostoru ve skladu o 70 %. Při uskladnění svitků byla dosažena 40% úspora. „Samozřejmě je potřeba dodat, že zásoba materiálu tři hodiny před zpracováním se může jevit kritická z pohledu reklamací, opoždění dojezdu na cestě, extra objednávek od zákazníků apod. Proto mluvíme o třech hodinách pouze u dodavatelů, kteří jsou z blízkých lokalit,“ upřesňuje Jiří Kocián, hlavní plánovač ze společnosti Futaba Czech.

Virtuální nakládka kamionů

Asprova generuje a posílá nákupní plán, tedy osnovu, jaký materiál a v který konkrétní čas se má přivézt. Virtuálně nakládá kamion, který má naplánovanou trasu buď od jednoho dodavatele do Futaby, nebo sváží materiál od více dodavatelů, jde o tzv. milk run. Při nakládce kamionů navrhuje Asprova takový způsob, který efektivně využívá jejich kapacitu, aby nedošlo k přetížení, nebo naopak k nedostatečnému využití. Tím byl snížen počet dojezdů dodavatelských vozů.

„Časová okna umožnila nastavení fixního plánu dodávek s hodinovou přesností. Na rozdíl od předchozího modelu odpadlo operativní přesouvání jednotlivých materiálů mezi kamiony z důvodu jejich přetížení. Došlo ke snížení pracnosti jak u našich nákupčích, tak i u našich dodavatelů. Tím se optimalizovala také jejich výroba. Rozložením tonáže jsme mohli vynechat celkem pět závozů týdně. Ty nyní můžeme částečně využít pro dodávky materiálu, který potřebujeme pro nového zákazníka Jaguar Land Rover,“ doplňuje Jiří Kocián.

Futaba Czech, s. r. o.

Futaba Czech je dceřinou firmou japonské společnosti Futaba Industrial Co., Ltd. Strojírenská firma vyrábí své produkty hlavně z oceli. Dodávky směřují primárně do automobilového průmyslu. Komoditou jsou části karoserie, výfuky, výztuhy přístrojových desek a funkční díly, jako například části podvozků u náprav automobilů. Zhruba 60 % produkce jde do automobilky TPCA. Dalšími odběrateli jsou Toyota ve Francii, Suzuki v Maďarsku a PSA ve Francii. Firma dodává také do společnosti Faurecia.