Sledujte stav ClouEDI vždy a všude

České dráhy koupí 12 lokomotiv od CZ Loko
24.7.2017
Aimtec podporuje Nvias pro vzdělávání dětí a mládeže
27.7.2017

Uživatelé produktu ClouEDI mohou on-line sledovat stav služby EDI. Nově spuštěná stránka Status page ClouEDI http://status.clouedi.com přehledně informuje o stavu jednotlivých částí ClouEDI – konektorů, WebEDI, JIT – a hlásí jejich případné změny. Každá pravidelná údržba nebo nahlášený incident lze nalézt nejen na webových stránkách, ale zákazníci se mohou také přihlásit k e-mailovým upozorněním pomocí menu Subscribe to updates. Zároveň se monitorují i aktualizace těchto událostí. Status page ClouEDI je integrován i do My ClouEDI portálu. Informace jsou vzájemně propojeny a uživatelé mají k dispozici aktuální zprávy o provozu služby nebo o nejbližší naplánované údržbě. K detailním údajům je možné se dále prokliknout. Aplikace je přístupná odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení.