#AimtecLab posouvá digitální hranice možného

I 4.0 láká převážně velké strojírenské firmy
18.7.2017
Ukrajinská policie bude jezdit v Mutsubishi
23.7.2017

Společnost Aimtec otevírá svou vlastní laboratoř pod jménem #AimtecLab. Proč? Není už jich dost? Neměli bychom spíše dodávat objednaná řešení a produkty, než si hrát v laboratoři? Myslíme si, že ne, a také víme proč. Máme jasnou strategii, jak dojít k cíli dnes označovanému jako Průmysl 4.0. #AimtecLab je jedním z nástrojů, který nám umožní neustále přicházet s inovativními podněty a neotřelými koncepty, které jsou potřeba k vybudování fungující Digitální továrny.

#AimtecLab sdružuje inovační projekty skupiny Aimtec a dává možnost vyniknout zajímavým nápadům. Podporuje kreativitu jak vnitrofiremní, tak i externí. Zaměřuje se na tři základní oblasti:

  • 3D modelování a navigace,
  • vytěžování dat z obrazové scény,
  • integraci technologií a systému ERP/WMS.

Postupným získáváním zkušeností jsme definovali tyto tři oblasti jako klíčové pro aplikaci nových technologií v rámci Průmyslu 4.0. Jejich praktická realizace je ale často mnohem širší, než napovídá název. Tématům se věnujeme během realizace různých projektů, sdružených pod hlavičkou #AimtecLab.

Například 3D modelování a navigaci zkoumá projekt Tango, který se věnuje využití stejnojmenného prototypu tabletu od Googlu. Ten umí „vidět“ ve 3D a vnímat okolní prostor. Máme připravené hotové a funkční demo, které ukazuje způsob získávání 3D modelu vnitřního prostoru, lokalizaci zařízení a také následnou vizualizaci navigačních instrukcí pro uživatele.

Vytěžování dat z obrazové informace zkoumá projekt NAO, který validuje možnosti robotických pomocníků pro provádění inventury ve skladech. Podněty k oblasti integrace technologií a ERP/WMS systémů přidává prakticky každý projekt, ale jedním z nejzajímavějších zjištění byl výsledek testování dronů, které v tuto chvíli určitě nejsou připraveny na automatické řízení a komunikaci s nadřazenými systémy.

#AimtecLab chce najít nejnovější technologie a vdechnout jim správný život, díky kterému budou nejenom přínosem pro svého zaměstnavatele, ale také pro celou společnost.