ClouEDI: Nové možnosti sledování EDI zpráv a podpora při přechodu z OFTP1 (ISDN)

Podpora vašich zákazníků
15.6.2017
Barvy a zvuky usnadňují práci s mobilním terminálem
15.6.2017

Se stále větším množstvím vyměňovaných EDI zpráv vzrůstá i potřeba společností dohledávat a třídit specifické informace. AIMTEC na požadavky reagoval a vyvinul Message Monitor jako kompletně novou funkcionalitu ClouEDI – služby pro výměnu elektronických dat (EDI aaS). ClouEDI je také připraveno podpořit vás při přechodu na nový EDI systém v důsledku ukončení ISDN sítě.

Message Monitor umožňuje a zjednodušuje sledování zpracovaných EDI zpráv přehledně navrženým, intuitivním uživatelským rozhraním. Uživatelé mohou aplikaci ovládat bez jakékoliv znalosti programování nebo jiných specializovaných znalostí. Jde o pokročilý fulltextový vyhledávač, který poskytuje detailní informace o vyměňovaných zprávách v lidsky čitelné podobě. Přehledně zobrazuje příchozí a odchozí zprávy, jejich stav (přijaty/odeslány/doručeny), datum a čas přijetí, odeslání nebo doručení obchodnímu partnerovi, typ vyměňované zprávy (odvolávka, ASN atd.), nebo například zobrazení zdrojových a výstupních dat a jejich porovnání. Na základě daných kritérií je možné vytvářet filtry a pomocí nich vyhledávat konkrétní informace. Dokumenty lze ukládat do počítače a vybrané zprávy, jako například ASN, lze nechat zobrazit jako VDA4939. Funkcionalita Message Monitoru umožňuje okamžitě vyhledávat pomocí klíčových slov již v průběhu psaní.

Provoz ISDN sítě končí v prosinci 2018

Firmy pohybující se ve světě automobilového průmyslu čeká změna v komunikačních standardech pro elektronický přenos dat (EDI). K 31. prosinci 2018 dojde v Německu k ukončení provozu ISDN linek a s tím souvisí prakticky i konec OFTP1 protokolu v rámci EDI komunikací. To, že se téma netýká pouze Německa, podtrhuje fakt, že s výrobcem automobilů ŠKODA AUTO bude možné tímto způsobem komunikovat již pouze do konce června 2017. Především automobilky a také někteří dodavatelé do automobilového průmyslu jsou a budou jedni z prvních, kteří budou ukončovat přenos dat přes ISDN. Je proto nutné, aby jejich dodavatelé prvního (Tier I) a druhého (Tier II) stupně včas zvážili přechod na nový systém nebo aktuální protokoly. S tím může pomoct produkt ClouEDI, který zajistí elektronickou výměnu dat přes všechny běžné standardy, jako jsou VDA, EDIFACT, ANSI X12 nebo speciální inhouse formáty, pomocí protokolů OFTP2, AS2, HTTPS, VAN a dalších.