Asprova a DCIxMES bude řídit výrobu sportovních holí ve společnosti NOVASPORT

Toyota prodala svůj podíl Tesle
12.6.2017
AIMagazine 29
14.6.2017

Společnost NOVASPORT vyrábějící LEKI hůlky se rozhodla implementovat systém Asprova od společnosti AIMTEC. Aplikace zajistí pokročilé plánování výroby, efektivní využití kapacit bez jejich navyšování a ušetří plánovačům jejich cenný čas. NOVASPORT tak bude spolehlivě předvídat plnění zakázek. Pro plné využití Asprovy bylo nejprve nutné zavést systém pro detailní sledování výroby DCIxMES, který bude on-line získávat potřebné informace pro potřeby dlouhodobého plánování. Zároveň umožní odhalit úzká místa a sledovat efektivitu zařízení pomocí OEE. 

Asprova zkrátí průběžnou dobu výroby i čas jednotlivých operací

Společnost NOVASPORT vyrábí u Tachova sportovní hole pro různé využití. Ve výrobě se potýká s řadou neefektivit. Především plánování je pro ni časově velmi náročné, protože zdroje nejsou naplno využity a nelze přesně předvídat, zda firma zvládne plnění zakázek v požadovaném termínu. Pro pokročilé plánování byl implementován sofistikovaný japonský systém Asprova. Nástroj společnosti AIMTEC zkrátí čas výrobních operací a průběžné doby výroby, sníží množství rozpracované výroby a bude přesně plánovat kapacity z dlouhodobého hlediska. Projekt byl zahájen v listopadu 2016 a spuštění do produktivního provozu je v plánu na červen 2017.

Zvýšení produktivity bez navýšení výrobních zdrojů

Společnost NOVASPORT potřebovala primárně vyřešit problematiku plánování. Pro 100% pokrytí uvedených procesů však bylo nutné mít komplexní pohled na výrobu jako celek. K tomu byly zapotřebí exaktní informace o stavu výroby v reálném čase. Ve spolupráci s firmou AIMTEC byl nasazen systém DCIxMES pro sledování produktivity výroby. Celková efektivita zařízení je sledována ukazatelem OEE (Overall equipment effectiveness). DCIxMES pomůže odhalit úzká místa, která brání zvyšování výroby. Projekt byl odstartován v únoru 2017. Uvedení do provozu je plánováno na červen 2017, stejně jako v případě projektu nasazení Asprovy.

„Ve výrobě trávíme spoustu času plánováním, a proto jsme chtěli nasadit pokročilý nástroj pro plánování Asprova. Na základě analýzy výroby v prvotní fázi projektu jsme zjistili, že bude nutné ji nejprve detailně sledovat systémem DCIxMES od firmy AIMTEC. Získáme tak komplexní řešení pro naši výrobu,“ uvádí Robert Reiss, jednatel společnosti NOVASPORT.

NOVASPORT spol. s r.o.

Společnost NOVASPORT se zabývá výrobou lyžařských, turistických a vycházkových holí značky LEKI Lenhart GmbH. Mezi další výrobky patří rukavice kompatibilní s holemi, skládací outdoorové židle a stolky. Firma zaměstnává přes 220 zaměstnanců a patří mezi největší zaměstnavatele na Tachovsku. Hůlky dodává i českým olympionikům.