Integrace dat do jednotného systému SAP pomáhá zvyšovat kvalitu výroby

Toyota podpoří vývoj létajícího auta
15.5.2017
DB Schenker rozšířila stávající logistické centrum v Grazu
22.5.2017

Společnost Panasonic Automotive Systems rozšířila spolupráci s firmou AIMTEC a po prvotním projektu nasazení systému pro plánování výroby Asprova implementovala produkt SappyQMS. Add-on pro řízení kvality založený na standardních SAP funkcionalitách dále rozšiřuje a zefektivňuje jejich použití. Panasonic získal nadhled nad operacemi napříč všemi odděleními kvality, která spolu komunikují v jednotném systému. SappyQMS umožnil zavést zvláštní kontroly, komponenty je možné zpětně i dopředně dohledat. Hlavním přínosem bylo správné setřídění procesů podle logické návaznosti a předání know-how od specialistů společnosti AIMTEC pro správné využívání nastavených funkcionalit.

Předání know-how a expertních znalostí

Firma Panasonic Automotive Systems na začátku používala několik programů, které nebyly vzájemně propojeny. Jednotlivá oddělení kvality tak neměla zpětnou vazbu a návaznost na ostatní procesy. Konzultanti společnosti AIMTEC předali své expertní znalosti a zkušenosti z používání systému SAP. Správně nastavili procesy, sjednotili všechny systémy do jednotného celopodnikového systému SAP a implementovali produkt SappyQMS.

Zpětná sledovatelnost a zavedení zvláštních kontrol

Společnost Panasonic Automotive Systems sice používala modul QM integrovaný v ERP systému SAP, ten však bylo potřeba využívat lépe a efektivněji. SappyQMS je nadstavbou standardního QM modulu, který je integrován v SAP ERP. Produkt vyvíjený společností AIMTEC umožnil zavést zvláštní kontroly a vzájemnou provázanost hlášení kvality na základě požadavků zákazníků. SappyQMS přináší přehledné reporty i v grafické formě a procesy kvality jsou standardizovány se zohledněním specifik závodu.

„Integrace do jednotného systému přinesla přehled o podnikových procesech a možnost pracovat s reálnými daty okamžitě. Náš modul QM byl implementací SappyQMS zdokonalen, použití je nyní efektivnější a přehlednější,“ doplňuje Miroslav Janoušek, Business Process Inovation, Panasonic Automotive Systems Czech.

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.

Panasonic Automotive Systems Czech patří do evropské skupiny Panasonic Automotive Systems Europe, která dodává autorádia a audiotechniku pro největší světové automobilky Audi, Daimler, Ford, GM, Honda, Porsche, Renault, Suzuki, ŠKODA AUTO, VW nebo Toyota, a pro kolínského výrobce TPCA. Roční produkce pardubického závodu dosahuje zhruba tří milionů kusů autorádií.