ClouEDI rozšířilo fulltextové vyhledávání o Message Monitor

IT čelí nárůstu podnikových požadavků, které nezvládá plnit
19.4.2017
Citroën představil mobilní aplikaci
23.4.2017

Společnost AIMTEC vyhověla požadavkům zákazníků a svůj produkt ClouEDI vylepšila o Message Monitor. Umožňuje a zjednodušuje sledování zpracovaných EDI zpráv přehledně navrženým uživatelským rozhraním. Message Monitor dokáže rychle vyhledávat klíčová slova už během psaní. Lze zobrazit detailní informace o příchozích a odchozích zprávách, o jejich stavu a typu. Ukládá datum a čas přijetí, odeslání nebo doručení. Pomocí těchto kritérií lze zprávy snadno filtrovat a vyhledávat a všechny také stáhnout do PC.

ClouEDI rozšířilo funkcionalitu o Message Monitor

Se stále větším množstvím vyměňovaných EDI zpráv vzrůstá i potřeba společností dohledávat a třídit specifické informace. Společnost AIMTEC na požadavky reagovala a vyvinula Message Monitor jako kompletně novou funkcionalitu ClouEDI – služby pro výměnu elektronických dat (EDI aaS). Message Monitor nabízí intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní. Uživatelé mohou aplikaci ovládat bez jakékoliv znalosti programování nebo jiných specializovaných znalostí.

Co Message Monitor přináší?

Message Monitor je pokročilý fulltextový vyhledávač, který poskytuje detailní informace o vyměňovaných zprávách v lidsky čitelné podobě. Přehledně zobrazuje příchozí a odchozí zprávy, její stav (přijata/odeslána/doručena), datum a čas přijetí, odeslání nebo doručení obchodnímu partnerovi, typ vyměňované zprávy (odvolávka, ASN atd.), nebo například zobrazení zdrojových a výstupních dat a jejich porovnání. Na základě daných kritérií je možné vytvářet filtry a pomocí nich vyhledávat konkrétní informace. Dokumenty lze ukládat do počítače a vybrané zprávy, jako například ASN, lze nechat zobrazit jako VDA4939. Funkcionalita Message Monitoru umožňuje okamžité vyhledávání pomocí klíčových slov již v průběhu psaní. Tím je dosaženo rychlejšího fulltextového vyhledávání.