AIMTEC čerpal podněty pro inovace na celosvětové konferenci SAP TechEd 2016

Daimler postaví továrnu v Rusku
24.2.2017
Přesné vychystávání pomocí Pick by Light
28.2.2017

Ve dnech 8. až 10. listopadu 2016 se uskutečnila konference SAP TechEd 2016 v Barceloně, které se zúčastnila i firma AIMTEC. Konference pojednávala o světových trendech se zaměřením na digitalizaci podniků – Průmysl 4.0 (I4.0), IoT (Internet of Things) a integraci vedoucí ke vzniku globální propojené sítě. Akce také přinesla návod na zjednodušení práce pro uživatele pohybující se ve věku digitální transformace a na intuitivní ovládání nových technologií včetně rozšíření do mobilní aplikace SAP Fiori 2.0. Společnost AIMTEC vstřebávala inovativní myšlenky, které plánuje přeměnit ve prospěch svých zákazníků.

Kongresové centrum Fira de Barcelona poskytlo perfektní zázemí pro nepřeberné množství workshopů a přednášek předních technologických a myšlenkových lídrů popisujících novinky systému SAP. Uskutečnila se ale i komornější posezení s odborníky, během kterých bylo možné vést přímý dialog. Nebyla nouze ani o prakticky zaměřené akce typu hands-on lab. V demo systému se krok za krokem procházelo modelovým postupem a účastníci si mohli vyzkoušet nejnovější technologie pod vedením odborných lektorů. Pokud to někomu bylo málo, mohl se účastnit i CodeJamů, které byly určeny programátorům. Celá akce byla zaměřena na výhled do blízké budoucnosti, představení nových technologií a přístupu z hlediska Průmyslu 4.0 a IoT. Společnost AIMTEC čerpala inspiraci a nápady v sekci pro automatizaci výroby a logistiky, ale zajímavé byly i zcela inovativní přístupy prediktivních algoritmů. Konference se konala ve třech různých světových lokacích s jednotným obsahem. První v Las Vegas pro americký region, další v indickém Bangalore pokrývajícím asijský trh a poslední v evropské Barceloně.

„Myšlenky společnosti SAP, které byly prezentovány, se shodují s vizí naší společnosti. Dlouhodobě sledujeme trendy v digitalizaci a podnikáme nezbytné kroky pro reálné zavedení I4.0 v praxi. Jsme partnerem SAP a své úsilí vkládáme do inovací ve výrobě i logistice. Nejde jen o propojování a komunikaci mezi stroji navzájem, lidský faktor je stále nedílnou součástí procesu. Co je pro člověka nejdůležitější? Mít snadno dosažitelné a srozumitelné informace o tom, co se děje ve výrobě nebo na skladě a ty mít dostupné v reálném čase. Získá tak podklady pro správné rozhodování a předvídání do budoucna, “ uvádí Lucie Koloušková, SAP specialistka společnosti AIMTEC.

SAP Fiori 2.0 nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní

Trendem současnosti je přenos řešení do mobilního světa. Jejich pozvolné pronikání do průmyslových odvětví nelze ignorovat. Je v nich možné rychle, snadno a především v reálném čase analyzovat nákupy, prodeje, projekty nebo například postup zakázky výrobou. Nezáleží jen na samotných informacích, důležitá je i cesta k nim. Uživatelé jsou právem nároční, požadují rychlost, intuitivní ovládání a přehlednost, aby jejich práce byla co nejefektivnější. Vysokou odezvu a práci s daty v reálném čase umožňuje databáze SAP HANA, na kterou společnost postupně přechází. Nová databáze, kterou využívá i společnost AIMTEC, funguje několikanásobně rychleji než původní. Ve výchozím stavu byl výrobní plán generován přes noc, s novou technologií je sestaven v řádech několika sekund. Na konferenci bylo představeno i nové uživatelské prostředí SAP Fiori 2.0 fungující na SAP HANA. Ruku v ruce jsou tyto dvě technologie nástrojem pro vývoj intuitivnějšího a přehlednějšího rozhraní s dalšími možnostmi personalizace za použití SAP Screen Personas. Uživatel má přístup jen k relevantním informacím, což usnadňuje přehlednost, zvyšuje efektivnost, snižuje chybovost a přináší rychlejší zaškolení uživatelů.

Integrovaná globální síť je krokem k digitalizaci

Technologická budoucnost znamená společnou integraci všech zařízení, strojů, jednotlivých skladů, celých závodů a společností vzájemně mezi sebou i všech systémů dohromady. Vznikne tak globální propojená síť. Klíčovým požadavkem digitalizace jsou sdílené informace. Velké množství sesbíraných dat dostupné v reálném čase a odkudkoliv slouží k dalšímu kroku digitalizace, k analýze minulosti, rozhodování v současnosti a predikování do budoucna. Systémy se budou z minulosti učit a budou tak vznikat prediktivní inteligentní systémy. Nejenom divize SAP, ale i AIMTEC jako celek sleduje současné trendy, podle kterých rozvíjí portfolio svých produktů a služeb. Přináší nápady ze světové scény a inovuje tam, kde je výsledek přínosem. Neuzavírá se před novými myšlenkami, naopak se stále učí. S touto ideou se SAP specialisté společnosti AIMTEC účastnili SAP TechEd 2016, kde potkali celý zástup odborníků a vizionářů a získali mnoho podnětů pro další rozvoj.