Integrace vedou k digitální transformaci. AIMTEC má proto svou divizi.

Amazon zvýší počet zaměstnanců o jeden tisíc
21.2.2017
GM prodává Opel
23.2.2017

Společnost AIMTEC  reaguje na současné změny a výzvy v oblasti podnikových informačních technologií. Klíčovou roli v procesu digitalizace společností přitom zastávají integrace. AIMTEC v souladu s jeho vizí směřující k zavádění myšlenek Průmyslu 4.0 ve firmách změnil v únoru 2017 původní název své divize EDI na INTEGRACE. Do čela nastoupil dlouholetý člen managementu divize Vlastimil Šilhán. Nový název odráží stále větší potřebu podniků propojovat systémy, zaměstnance a IIoT (Industrial Internet of Things) zařízení, flexibilně reagovat na nejnovější změny a přitom mít data v bezpečí a pod kontrolou.

Změna názvu divize a jejího vedení

K 1. únoru 2017 došlo ke změně názvu divize EDI na divizi s označením INTEGRACE. Společnost má více než dvacetiletou zkušenost s integracemi, které jsou nyní hlavním zaměřením nově přejmenované divize. Ta bude i nadále poskytovat elektronickou výměnu dat (EDI) a B2B systémy a služby. Došlo také ke změně vedení. Vlastimil Šilhán nahradil  Pavla Königa, který působil ve společnosti osmnáct let a nyní se začal věnovat vlastnímu podnikání. Vlastimil Šilhán pracoval na pozici EDI konzultanta deset let a poslední čtyři roky zastával roli manažera.

Digitální transformace

Ve většině případů nezvládá centrální IT oddělení plnit neustálé firemní požadavky na nasazení nového systému nebo aplikace, propojení systémů nebo například zpřístupnění dat koncovým uživatelům. Správně provedená digitální transformace přináší firmám odstranění chaosu v podnikových integracích a ve výsledku umožňuje rychlejší a efektivnější plnění úkolů. Zásadní úlohou je tvorba API (Application Programming Interface) jako rozhraní k systémům a aplikacím, ale také k podnikovým procesům.

API-led connectivity pro využití v Průmyslu 4.0 a IIoT

Jednotlivé API lze seřadit do tří vrstev – systémové, procesní a uživatelské. Tím vzniká API-led connectivity, pokročilá integrační architektura, která přináší nové myšlenky v oblasti integrací. API-led connectivity zpřístupňuje cenná data napříč společností a zajišťuje integritu a bezpečnost podnikových systémů. Jednotlivá API lze opakovaně použít, a proto je upgrade nebo implementace nového systému (aplikace) velmi rychlá. Digitální transformace umožňuje flexibilně integrovat IIoT zařízení do výrobních a logistických procesů konkrétních společností. Získaná data lze snadno monitorovat a analyzovat. Tak je získán detailní pohled do nejrůznějších oblastí podnikání. Konečnou fází procesu digitalizace je zavedení principů Průmyslu 4.0, ke kterému směřuje společnost AIMTEC ve své strategii.