AIMTEC představil svou vizi I4.0 vedle společností SAP, Siemens a Microsoft

Daimler uvažuje o novém skladu v Čechách
6.2.2017
Rozhovor – František Finger, manažer logistiky TRCZ
7.2.2017

„Na cestě k Průmyslu 4.0“ – to byl název konference, která se uskutečnila v pátek 27. ledna 2017 na Vysoké škole ekonomické v Praze ve spolupráci s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni a s podporou partnerů AIMTEC, Microsoft, SAP a Siemens. V úvodní části zaznělo rámcové vysvětlení problematiky I4.0 a přínosů zavádění digitalizace podniků. Partnerské společnosti Alfmeier a Deloitte uvedly konkrétní zkušenosti z realizovaných projektů. Posluchači si odnesli nejen teoretické, ale zejména „best practices“ z podnikové praxe včetně konkrétních doporučení pro malé a střední firmy.

Mezi přednášejícími byl Roman Žák, předseda představenstva společnosti AIMTEC, který objasnil jednotlivé etapy zavádění Průmyslu 4.0 do praxe výrobních a logistických firem a uvedl, jaké přínosy jim z toho plynou. Digitalizace je vnímána zejména jako nástroj pro udržení konkurenceschopnosti v globálním prostředí. Pro úspěch podniku je nutné vnímat výzvy, jakými jsou flexibilita, rychlost, kustomizace a kvalita. Roman Žák představil praktický návod, jak se od papírového sběru dat dostat do fáze směřující k Průmyslu 4.0. V závěru konference vystoupil Gerhard Moeller s příspěvkem o výrobě z pohledu firmy Alfmeier, kde je jednatelem. Společnost zaměřující se na výrobu komponent do automobilů musí pružně reagovat na nové požadavky svých zákazníků. Na akci zaznělo, jak v naplňování náročných potřeb automobilek a OEM pomáhá systém řízení skladové logistiky (WMS) a jaké přínosy jeho zavedení přineslo.