OPC UA TSN – univerzální komunikace v reálném čase

EDI v cloudu bylo nasazeno během šesti týdnů ve společnosti HÖDLMAYR
30.11.2016
Digitalizujte! Za odměnu získáte flexibilitu a rychlost
30.11.2016

Komunikace mezi stroji, jako jeden ze základních stavebních kamenů moderních průmyslových principů Průmyslu 4.0, je do velké míry závislá na standardizaci a univerzálnosti použitého komunikačního protokolu. Výrobci si to již řadu let uvědomují, a proto věnují stále větší úsilí podpoře moderního formátu komunikace pomocí protokolu OPC UA – Unified Architecture. Umožňuje propojit svět IT informačních systémů (např. ERP, WMS, MES apod.) se světem automatizace (např. řídicí PLC pro výrobní stroje nebo dopravníkové pásy). Na první pohled vycházejí ze stejných principů, ještě v nedávné době však byla komunikace mezi nimi naprosto nevídaná.

V rámci neustálého zlepšování vlastního produktu DCIxMES zařadila společnost AIMTEC podporu protokolu OPC UA již v roce 2014. Od verze 6.0 je standardní součástí DCIx. Funkčnost ověřila na několika realizovaných projektech, kde šlo o komunikaci se stroji od výrobců, jako jsou například KrausMaffei, MMB Boehr nebo Schleicher. Součástí projektu byl nejen sběr průmyslových dat (teploty, tlaky, délky výrobních cyklů, prostoje a další), ale také aktivní řízení výrobního cyklu a zajištění kvality výsledného výrobku pomocí monitoringu prováděných operací.

OPC UA se ukázal jako velmi schopný pomocník a univerzální komunikační jazyk pro většinu zařízení z oblasti automatizace. S rostoucí úrovní propojení se však dnes již začínají objevovat jeho limity a v komplexních procesech může docházet ke zpožděním. Krokem k eliminaci uvedeného problému a ke zvýšení produktivity je rodící se standard TSN – Time Sensitive Networking. Toto rozšíření bude zajišťovat komunikaci v reálném čase a umožní přímé spojení mezi výrobními stroji a roboty, ale také informačními systémy, jako je DCIxMES. Společnost AIMTEC sleduje přípravu standardu a připravuje se na jeho implementaci, jakmile bude k dispozici finální varianta.