EDI v cloudu bylo nasazeno během šesti týdnů ve společnosti HÖDLMAYR

Magna: Přenesení zkušeností při plánování z českého závodu do Německa
30.11.2016
OPC UA TSN – univerzální komunikace v reálném čase
30.11.2016

Společnost HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG působící v automobilové logistice hledala řešení pro svou rakouskou centrálu, kde požadovala efektivní nahrazení současného nástroje pro EDI komunikaci od společnosti SAP. Na základě podrobné analýzy dodavatelů, kteří poskytují řešení formou služby, byl zvolen produkt ClouEDI. Vyvíjí ho a dodává plzeňská společnost AIMTEC. Projekt začal v březnu 2016, migrace dat a zprovoznění služby se uskutečnily v průběhu šesti týdnů. 

Migrace ze stávajícího řešení na ClouEDI

Společnost HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG využívala pro elektronickou komunikaci službu Information Interchange OnDemand od firmy SAP (dřívější Crossgate). Protože končila podpora uvedeného programu, hledala nového poskytovatele, který by umožnil EDI řešení, obdobné tomu, které dosud užívala. Základními požadavky byly rychlý přechod ze stávající aplikace na novou a transparentnost produktu. Po rozsáhlém průzkumu vhodných řešení na mezinárodním trhu si firma vybrala ClouEDI vyvíjené a poskytované společností AIMTEC.

ClouEDI není blackbox

ClouEDI je virtuální řešení elektronické výměny dat. Kromě standardní služby umí zasílat i transportní zprávy, tj. informace o expedici a dodávce. Je programován v jazyce XSLT (Extensible Stylesheet Language), který je považován za jazyk budoucnosti a který umožňuje jednoduše převést XML soubor na dokument s jinou strukturou XML nebo do HTML stránky, případně textu. Kdykoliv lze tedy jednoduše přejít na jiné EDI řešení a snadno ho přečíst.

Firmu HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG přesvědčil o výběru nového řešení proškolený tým EDI specialistů. Kozultanti společnosti AIMTEC mají dlouholeté zkušenosti v oblasti automobilového průmyslu a dobře znají řešení Information Interchange OnDemand. Společnost SAP ho využívá pro některé své projekty. Znalost systému a zkušený tým umožnily rychlou a pružnou reakci na požadavky zákazníka. „Hlavní výhodou ClouEDI je podpora širokého týmu EDI specialistů, se kterým jsme spolupracovali již při využívání řešení od společnosti SAP. Díky této znalosti nám poskytla firma AIMTEC rychlou a efektivní migraci, která pro nás byla klíčová,“ zdůvodňuje rozhodnutí Manager International IT, Marcus Welser.

Podpora Next Business Day

Nejen rychlost a zkušenosti z oblasti automotive, ale i vysoká úroveň podpory do druhého dne přesvědčila společnost HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG o výběru firmy AIMTEC. Úroveň podpory je zahrnuta již v základní nabídce služby, kterou je možné dále rozšířit až na servis v režimu 24/7. Projekt implementace ClouEDI začal na konci března 2016, plný přechod všech partnerů  se uskutečnil na konci května. Pomocí ClouEDI probíhá komunikace se všemi partnery především z automobilového průmyslu, jakými jsou VW, Škoda Auto, Porsche a další.

HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG

HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG je specialistou v oblasti automobilové logistiky. Společnost zaměstnává 1 650 zaměstnanců v šestnácti evropských zemích. Celková skladovací plocha činí 1,1 millionu čtverečních metrů a poskytuje prostor pro 50 tisíc skladovacích míst. S přibližně 730 specializovanými přepravními vozy a až 20 nákladními vagonovými soupravami pro přepravu osobních automobilů provozovanými po celé Evropě každoročně přepraví 1,7 millionu vozů, 115 tisíc z nich po železnici. HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG je také konečným kontrolorem kvality pro šest automobilových výrobců. Společnost je zodpovědná za celkovou kvalitu přibližně 1 milionu nových vozů ročně. V roce 2015 dosáhla ročních tržeb ve výši 245 milionů eur.