AIMTEC rozšiřuje partnerský program pro řešení DCIx

Podzimní setkání uživatelů přineslo novinky v DCIx
30.11.2016
Efektivní plánování výroby autorádií a audiotechniky
30.11.2016

Již více než dvě dekády stojí společnost AIMTEC s řešením DCIx v čele vývoje systémů integrovaného řízení logistiky a výroby. Poptávka po tomto řešení stále stoupá, AIMTEC proto přichází s koordinovaným partnerským programem, jehož cílem je kvalitně uspokojovat a podporovat zákazníky nejen na evropském trhu.

V posledních letech se díky úspěšným referencím systému DCIx rychle rozrůstá komunita našich zákazníků, a tak zaznamenáváme rostoucí poptávku i mimo náš domovský středoevropský region. Doposud byla obchodní strategie společnosti AIMTEC postavena téměř výhradně na přímém prodeji koncovým zákazníkům. Obchodní vývoj v posledních letech nás ale postavil před otázku, jak co nejefektivnějším způsobem zpřístupnit řešení DCIx zákazníkům i na geograficky vzdálenějších trzích a umožnit jim implementovat špičkové softwarové řešení, které aplikuje zásady digitální ekonomiky – Průmysl 4.0 – do skutečného, v praxi ověřeného systému.

Novým prodejním kanálem, který rozšiřuje stávající obchodní model společnosti AIMTEC, se tedy stává rozvoj sítě obchodních partnerů. Slovo „nový“ ve spojitosti s partnerským prodejním kanálem není úplně přesné označení. V minulých letech jsme již uzavřeli partnerské smlouvy s firmami EQ Systems v Polsku a Nortal Oy ve Finsku, které zajišťují prodej a implementační služby systému DCIx v daných zemích. Na pilotních projektech jsme si ověřili životaschopnost obchodní spolupráce se zahraničními partnery a to podpořilo naše rozhodnutí začít budovat partnerský obchodní kanál systematicky. Výsledkem snažení je nový partnerský program, který spouštíme na konci letošního roku a do kterého se mohou zapojit partneři z celého světa na dvou úrovních obchodního vztahu.

Reseller Partner

AIMTEC (Value Added) Reseller Partner disponuje expertními znalostmi v prodeji, implementaci a podpoře podnikových informačních systémů. Dokáže zákazníkům navrhnout integrované řešení na platformě modulárního systému DCIx přizpůsobené jejich specifickým potřebám. Reseller Partner samostatně zajišťuje realizaci projektu v plném rozsahu, počínaje obchodní analýzou přes implementaci systému a integraci s hostitelskými systémy až po poimplementační podporu.

Naši Reseller Partneři budou využívat rozsáhlý program podpory, zahrnující sdílení osvědčených postupů a know-how pro efektivní prodej řešení DCIx, pravidelná školení prohlubující jejich technickou i projektovou odbornost, ale i spolupráci v oblasti marketingu. Motivací je pro ně také velkoryse nastavený provizní systém, který jim poskytne prostor pro investování do dalšího obchodního rozvoje řešení DCIx na daném trhu.

Referral Partner

AIMTEC Referral Partner je schopen identifikovat obchodní příležitosti pro řešení DCIx, představit zákazníkům koncepci a přínosy systému, koordinovat obchodní fázi projektu mezi koncovým zákazníkem a společností AIMTEC. Přínosem pro Referral Partnera je vedle odměny ve formě podílu z ceny prodeje licencí také provázání vlastních specializovaných řešení a služeb s řešením AIMTEC pro řízení výroby a logistiky, exkluzivní přístup k informacím o detailní funkcionalitě, přínosech a vývoji, stejně tak jako přístup k marketingovým materiálům, kampaním a vzdělávacím programům. Program AIMTEC Referral Partner je určený výhradně pro partnery na evropském trhu.