Jak daleko je blízko?

Still ČR je hlavním dodavatelem vozíků pro ŠKODA AUTO
28.4.2016
Yusen Logistics zprovoznil sklad chlazeného a mraženého zboží v Hongkongu
29.4.2016

Při výběru vhodného skeneru čárového kódu spočívá jedna ze základních otázek v tom, zda zvolit snímače s krátkou nebo dlouhou čtecí vzdáleností. Každý z nich má své pro a proti a je třeba si uvědomit charakter použití, který vede ke správné volbě.

Snímače s krátkou čtecí vzdáleností, tzv. short-range, jsou určené pro kontaktní čtení. Jedná se o běžný provoz prakticky každé skladovací nebo výrobní haly, kdy operátor nemá žádný problém se dostat k čárovému kódu na bedně nebo paletě na kontaktní vzdálenost (může se ho dotknout bez výrazné změny pracovní pozice). Ve většině případů se tak jedná o volně ležící manipulační jednotky ve volném prostoru, případně pohybující se na dopravníkovém páse v blízkosti operátora. Konkrétní čtecí vzdálenost závisí především na velikosti a kvalitě čárového kódu, avšak pro tyto druhy snímačů jsou pro kódy o velikostech okolo 10 cm obvyklé maximální čtecí vzdálenosti cca 50-70 cm.

Kdežto snímače s dlouhou čtecí vzdáleností (tzv. long-range), jsou primárně určené např. pro řidiče manipulační techniky, nebo pro snímání čárových kódů z vyšších pater skladových regálů. Obvyklá maximální čtecí vzdálenost pro běžné etikety je cca 1,5-2 m, znovu v silné závislosti na velikosti a kvalitě čárového kódu. Za určitých okolností a s určitými snímači lze dosáhnout čtení až na vzdálenost okolo 15 m, avšak zde se již jedná o výrazně zvětšené kódy tištěné na speciálním papíře.

Společnsost AIMTEC má dlouholeté zkušenosti s výběrem správného modelu snímače pro různorodé podmínky a je připravena nabídnout nejen tyto zkušenosti, ale také vzorové snímače a etikety k otestování čtecích vzdáleností a k ujištění se o výběru správného modelu.