Jak vypadá EDI komunikace v automobilce Fiat Chrysler Automobiles

Integrace systémů s MuleSoft Anypoint Platform
3.12.2015
AIMTEC nepřetržitě podporuje své zákazníky
3.12.2015

Sedmá největší automobilka na světě, FCA – Fiat Chrysler Automobiles v USA, podporuje proces elektronické komunikace se svými dodavateli pomocí zasílání tzv. feedback messages. Tento postup přináší výhody oběma stranám – automobilovému výrobci i dodavatelům.

Koncern FCA využívá pro komunikaci s dodavateli nástroj, který eliminuje a snižuje možná rizika v dodavatelském řetězci. Přijme zprávu od svého dodavatele, potvrdí ji a zpět zašle tzv. feedback message. Dodavatel tím obdrží okamžité informace, zda avízo o dodávce (ASN) zákazníkovi došlo a „propadlo“ se do jeho ERP systému. Možné chyby ze strany dodavatele nenaruší proces příjmu, protože FCA informuje své dodavatele o vzniklých chybách okamžitě. V případě chyby jim neposílá zatíženky, jak je to běžné v některých evropských automobilkách. Dodavatelé tak mohou bezprostředně provést nápravné opatření, aniž by to zatížilo jednu nebo druhou stranu.

FCA vychází v komunikaci s dodavateli z katalogu, kde je definováno 824 chybových hlášek a upozornění. V případě nesouladu posílá důvodový kód, například poškozené obaly, produkt v jiném obalu, nesprávné nastavení kumulativních čísel atd. FCA tak má nastavenou komplexní validaci procesu dodávek, která vede ke zvyšování kvality přenášených dat a jejich obrazu v ERP systémech. Zásadně tím snižuje riziko nepřesnosti dodávek.

Proces příchozích a odchozích zpráv podle Odette

Jak to vidí Odette

Obdobný způsob potvrzování příjmu zprávy od dodavatele navrhla také nedávno organizace Odette pod názvem „Automated Response to Despatch Advice“. Rozšířila navíc komunikaci o poslední krok, zprávu RECADV informující o počtu kusů, které byly z konkrétní dodávky od dodavatele automobilkou přijaty, nebo byly odmítnuty jako vadné. Tento přístup ale prozatím u evropských OEM nenašel uplatnění.

Proces potvrzování příjmu vypadá následovně: dodavatel pošle automobilce avízo o dodávce DESADV. Zpráva je u OEM potvrzena na úrovni EDI systému. Automobilka zašle dodavateli zprávu CONTRL, kdy potvrzuje příjem avíza a informuje o chybách v syntaxi. Následně je avízo integrováno do ERP automobilky včetně kontroly obsahu zprávy. Pokud je například chybné číslo dílu, odejde od OEM dodavateli zpráva APERAK. V případě koncernu FCA se používá zpráva Application Advice (824).

Zkušenosti z projektu v americké společnosti YFS

Tento článek vychází ze zkušeností konzultantů společnosti AIMTEC z projektu pro americkou firmu YFS Automotive Systems, Inc. YFS představuje Tier 1 dodavatele do koncernu FCA specializujícího se na design, vývoj a výrobu palivových nádrží do automobilů. Předmětem zakázky pro závod v Tennessee bylo nasazení nástroje TradeSync Integration Manager pro EDI komunikaci se zákazníky a dodavateli a implementace modulu SD (obchod a distribuce) v podnikovém informačním systému SAP.