ClouEDI poskytuje službu webEDI a výměnu CAD dat

AIMTEC nepřetržitě podporuje své zákazníky
3.12.2015
SappyQMS přichází s novými funkcionalitami
3.12.2015

ClouEDI od společnosti AIMTEC umožňuje rychlou a jednoduchou komunikaci jednotlivých firem v dodavatelském řetězci. V současné době se tento produkt rozšiřuje o službu webEDI, kterou již začali využívat první zákazníci. Další funkcionalitou je výměna CAD dat.

WebEDI v prostředí ClouEDI nabízí našim zákazníkům další způsob, jak integrovat i menší dodavatele, kteří nejsou připraveni na plnou EDI komunikaci. WebEDI pracuje na jednoduchém principu. Společnost, která využívá k elektronické komunikaci se svými dodavateli nástroj ClouEDI, vystaví přes tento systém odvolávky. Dodavatel, který nevlastní žádný EDI systém, se pouze zaregistruje do služby webEDI, kde poté může nahlížet a stáhnout si veškeré doručené odvolávky od svého zákazníka. WebEDI funguje prostřednictvím webového prohlížeče. Celý proces EDI komunikace probíhá na serveru, který spravuje společnost AIMTEC. Ta zároveň zaručuje včasné a bezchybné dodání všech zpráv. Dodavateli tak odpadá nutnost mít vlastní EDI systém pro komunikaci se zákazníky. Těm zase poskytuje jistotu, že dodavatel odvolávky obdržel. Dodavatelé mají zároveň možnost napojit i další své zákazníky na jednotnou webEDI platformu a odstranit tak nutnost pracovat s více zákaznickými portály. Pro ClouEDI zákazníky je služba webEDI za neomezený počet dodavatelů zdarma.

Výměna CAD dat

Produkt ClouEDI podporuje také bezpečnou výměnu CAD dat pomocí protokolu OFTP2. Zpráva je odeslána přes EDI komunikaci. Pomocí ClouEDI se soubor přenese, přečte a údaje se uloží do CAD aplikace v interní síti příjemce. Tím je zajištěna přímá komunikace konstruktérů na obou stranách. Společnost AIMTEC je schopna službu rychle a jednoduše zprovoznit. V současné době vyvíjí další funkcionality, které zrychlí a eliminují potenciální rizika vznikající v dodavatelském řetězci.