Hlasová navigace nejen pro retail

Škodovka rozšíří výrobu v Číně
27.11.2015
Still bude mít v Hamburku nové logistické centrum
2.12.2015

Navigace operátora pomocí hlasových pokynů, známá jako Pick by Voice, si již svoje místo na slunci dávno vydobyla a především v retailu patří ke standardnímu vybavení moderních a efektivních distribučních center. Vychystávání jednotlivých objednávek je tak díky ní velmi rychlé a především bezchybné. Dá se však tato moderní technologie aplikovat i na další procesy či na další odvětví? Rozhodně ano. S rozvojem HW vybavení a celkového zapojení informačních systémů do různých procesů nacházíme místo pro aplikaci Pick by Voice i tam, kde by to zpočátku nebylo na první pohled patrné.

Hlavním přínosem hlasové technologie jsou volné ruce a oči, kdy operátor nemusí používat žádné zařízení a věnovat se čtení dat z displeje. Veškerá interakce s informačním systémem probíhá pouze pomocí sluchátek, nebo skeneru čárových kódů. Díky tomu tak Pick by Voice nachází uplatnění např. při kanbanovém zásobování výrobních linek v jakémkoliv průmyslu. Řidič obvykle s vláčkem a několika vágonky objíždí předem daná stanoviště, kde musí dle jednotlivých požadavků doplnit zásoby příslušného materiálu. Aby byl zajištěn trvalý běh výrobní linky, je třeba tomuto procesu věnovat velkou pozornost a zamezit jakýmkoliv chybám. Právě díky hlasové navigaci a potvrzování má řidič vláčku mnohem více možností se soustředit na přesné odvedení své práce a díky rychlému zpracování příkazů je také schopen zkrátit zásobovací časy.

Další netradiční aplikací hlasové navigace je také inspekce nebo kontrola kvality. Využívá se u procesů, kde dochází k časté manipulaci s velkým množstvím zboží, případně je třeba se často pohybovat kolem kontrolovaného objektu. V takových případech by jakýkoliv přístroj v ruce operátora výrazně zpomaloval, a tak zde s cílem dosažení nulové chybovosti a vysoké efektivity společnosti nasazují hlasovou navigaci, která nechává obě ruce volné k manipulaci se zbožím a co nejrychlejšímu provedení kontrolních aktivit, případně snadnému pohybu vedle velkých technologických celků.

Vývoj jde nezadržitelně dál, a tak dnes již díky moderním a dostupným zařízením jako je Vocollect Talkam A700 nebo bezdrátová sluchátka SRX2 je možné nasazovat Pick by Voice technologie do různých odvětví, které byly ještě nedávno doménou pouze čárových kódů, anebo jenom papíru a tužky. Společnost AIMTEC jako certifikovaný partner předního výrobce hlasových řešení Vocollect je připravena poskytnout veškeré služby související s návrhem, implementací a podporou takovéhoto řešení v různých odvětvích u svých současných i budoucích zákazníků.