Vladislav Sywala mění firemní kulturu

Českému leteckému průmyslu se daří, roste o 14 procent
16.9.2015
Strojírenské firmy dál shánějí kvalifikované lidi
18.9.2015

Jak a proč měnit firemní kulturu v době, kdy se firmě daří? To bude hlavní téma přednášky Vladislava Sywaly, jednatele společnosti Messer Technogas a Davida Brože, majitele spol. Versalis na Manufacturing Management Foru, které se bude konat 5.-6.11.2015 ve Slaným v společnosti Linet. Přečtěte si, jak pan Sywala hodnotí dosavadní proces přestavby ve své firmě.

A co vlastně Messer Technogas s.r.o. dělá? Společnost je předním výrobcem a dodavatelem průmyslových a medicinálních plynů včetně souvisejícího vybavení a služeb v ČR. Je dceřinou společností Messer Group, největšího privátního subjektu v tomto oboru na světě, řízeného přímo vlastníkem. Těžištěm aktivit Messer je Evropa a Čína, na český trh firma vstoupila v roce 1991.

Podobně jako řada jiných rodinných společností, Messer má specifickou firemní kulturu, vyznačující se vysokou loajalitou zaměstnanců k zaměstnavateli, kterým je konkrétní osoba. V konečném důsledku to znamená velmi nízkou fluktuaci pracovníků. Klíčoví pracovníci pracují pro Messer zhruba 20 let, velmi dobře znají tuzemský trh a společnost Messer Technogas má tak dlouhodobě dobré výsledky. Tento stav přináší logicky u většiny zaměstnanců pocit uspokojení.

„Tuto situaci jako jednatel považuji osobně za nebezpečnou pro dlouhodobý vývoj firmy, z důvodu hrozící stagnace. Myšlenku změny firemní kultury ve mně povzbuzovaly i signály, které ke mně vysílali i někteří další pracovníci, uvědomující si stav věcí,“ uvádí Vladislav Sywala.

Myšlenku změny v panu Sywalovi posílil seminář na téma změny firemní kultury, organizovaný firmou Versalis s.r.o. a konkrétní setkání s Dr. Brožem. „Následovalo konkrétní jednání na dané téma, které vyústilo v dohodu o podpoře Versalis vedení Messer Technogas při formulaci vize společnosti a firemních hodnot“ popisuje Sywala.

Prvotní implementace pak dle jeho slov proběhla v průběhu roku 2014 ve třech fázích, od definice vize jednatelem až po postupné zapojeni vedoucích pracovníků druhé a třetí linie v rámci interního workshopu na téma firemních hodnot.

„Během postupu se potvrdilo, jak je důležité, aby všichni zaměstnanci věděli, kam firma směřuje a aby chápali svoji úlohu při realizaci změn. Obtížné úkoly a výzvy je možné mnohem snáze splnit tehdy, fungují-li mezilidské vztahy a otevřená komunikace. Našli možnost podívat se na náš byznys jinýma očima a využít mnoha jejich zkušeností,“ dodává.

Změnový proces, který Messer Technogas nastartoval, odpovídá platformě mateřské Messer Group, která klade důraz na vysokou angažovanost a flexibilitu zaměstnanců a úzký vztah s klienty.

Výstupem popsaného procesu je nejen řada konkrétních úkolů, které vedení Messer Technogas stanovilo jako prioritní a pravidelně je vyhodnocuje, ale zejména základní zásada pro dlouhodobé fungování společnosti a to je poskytování perfektní služby klientovi (ve smyslu interním i externím) v čase a kvalitě.

„Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o absolutně nezbytnou podmínku udržení našeho tržního podílu a vlastníkem požadované rentability: v naší branži jsme vystaveni ostré konkurenci, na našem trhu je činných řada nadnárodních společností. Vedení společnosti v praxi striktně vyžaduje dodržování výše uvedené zásady angažovanosti a flexibility. Je logické, že uvnitř společnosti existuje silná rezistence, a to z důvodu dlouhodobého dosahovaní nadprůměrných výsledků“, uvádí Sywala.

Vladislav Sywala vystoupí společně s Davidem Brožem, majitelem spol. Versalis v rámci konference Manufacturing Management Forum s přednáškou na téma Jak a proč měnit firemní kulturu v době, kdy se firmě daří? Zároveň si rozhodně nenechá ujít úvodní panelovou diskuzi na téma Český průmysl vs. Ekonomika ČR. Buďte u toho také!