Nasazení informačního systému na bázi SAP ERP u výrobce automobilových komponent

Společnost KUHN-BOHEMIA vybuduje v Čestlicích u Prahy novou centrálu
23.6.2015
Zetor rozšiřuje výrobu o nový model
25.6.2015

Česká pobočka PMP PAL International s.r.o. sídlí v Klecanech u Prahy. Představuje jediný výrobní závod indického koncernu PMP v Evropě. Kromě tohoto místa vlastní společnost tři závody v Indii. Společnost PMP PAL divize Engineering patří pod indickou skupinu Ashok Piramal Group. Firma v České republice vyrábí kompletní stěračové soupravy pro osobní automobily a užitková vozidla a malé stejnosměrné motory. Společnost dodává komponenty do automobilek Volkswagen, ŠKODA AUTO, Fiat, Suzuki, Peugeot-Citroen a Volvo. Zákazníky jsou také výrobci zemědělských a stavebních strojů, například John Deere nebo Tata Motors.

Výzvy a rizika projektu

 • Fixně daný časový rámec – Stanovená délka projektu na 6 měsíců. Datum spuštění do ostrého provozu nebylo možné posunout, neboť fiskální rok začíná 1. dubna.
 • Neúplné zdroje dat pro migraci.
 • Nároky na kapacity klíčových uživatelů.
 • Nedostatek kvalifikovaného personálu pro plánování a odvádění výroby v systému.
 • Rozšíření výrobní haly od 1. ledna 2015.

Výchozí situace

Společnost PMP PAL International se dlouhodobě potýkala s nedostatky v řízení závodu pomocí kvalitního informačního systému. Dosavadní podnikový systém DIAMAC přestal vyhovovat vzrůstajícím požadavkům. Jednotlivé oblasti a procesy byly řízeny pomocí tužky a papíru, v zásobách bylo vázáno 100 mil. Kč. Management proto chtěl integrovaný informační systém, který bude respektovat standardy v automobilovém průmyslu a který bude mít stálou podporu ze strany dodavatele. V indické centrále PMP PAL používají informační systém SAP ERP. Společnost AIMTEC přesvědčila svými kompetencemi a znalostmi jak lokální, tak indický management, že v české pobočce implementuje systém na platformě SAP specializovaný pro divizi automotive. Ve společnosti PMP PAL nasadila produkt SappyCar. Jedná se o plnohodnotný ERP systém na bázi SAP All-in-One přizpůsobený procesům v automobilové výrobě.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Přejít do ostrého provozu 1. dubna 2015.
 • Standardizovat a optimalizovat procesy.
 • Automatizovat procesy (čárové kódy, čtečky).
 • Zajistit sledovatelnost materiálu ve výrobě.
 • Uspokojit požadavky zákazníků z automobilového průmyslu (plná integrace na EDI).
 • Generovat dokumenty ze systému (nákupní objednávky, dodací listy).

Řešení

V rámci projektu ve společnosti PMP PAL International byl nahrazen stávající informační systém DIAMAC a zajištěna systémová podpora podnikových procesů pomocí nového systému SappyCar. Rovněž byla vytvořena systémová podpora pro implementaci EDI a BARCODE systému. Procesy jsou navržené tak, aby podporovaly tyto technologie právě k aktuálnímu stavu s možností přizpůsobení na rostoucí požadavky. Systém SappyCar je nastaven v české a anglické verzi. Pro závod v Mexiku bylo doinstalováno uživatelské prostředí ve španělštině. Pro veškeré logistické procesy vycházející z funkcionality manipulačních jednotek (HU – Handling Units) jsou využívány mobilní RF terminály. Projekt přispěl k zajištění sledovatelnosti materiálu ve výrobě a zvýšil komfort uživatelů, neboť jsou dokumenty generovány přímo z informačního systému SappyCar. Společnost PMP PAL International může díky novému systému lépe uspokojovat požadavky svých zákazníků na elektronickou komunikaci. Systém SappyCar je přizpůsoben na další rozvoj společnosti v budoucnu.

V době vzniku případové studie probíhal také roll-out systému SAP ECC 6.0 EHP 7 SappyCar do mexické pobočky PMP Auto Mexico ve městě Puebla. Jedná se o nově vzniklou pobočku, která byla založena v průběhu implementace systému SappyCar v České republice.

Řešení SappyCar od společnosti AIMTEC jsme implementovali z důvodu ztráty podpory našeho současného informačního podnikového systému. SappyCar nám v současné době umožňuje rychlejší zaskladnění materiálu a hotových výrobků.

Petr Jurča, COO, PMP PAL International s.r.o.

Specifika řešení

 • Modul SD integrovaný na EDI

Oblast prodeje a odbytu pokrývá modul SD. Proces sběru potřeb zákazníků je řešen na úrovni odbytových zakázek a prodejních plánů dodávek s dlouhodobým výhledem. Rovněž je použita funkce prodejních plánů s JIT odvolávkami. Využití ceníků umožňuje přehled a správu prodejních cen. Při tvorbě dodávek je nastaveno automatické balení přesně podle požadavků jednotlivých zákazníků. Zpracování dodávky probíhá v těsné návaznosti na řešení SappyWMS. Modul SD obsluhuje a podle nastavených pravidel přiděluje k odchozím manipulačním jednotkám příslušné etikety a k dodávkám zákaznické dodací listy. V případě etiket se konkrétně jedná o VDA 4902, PSA etikety a dnes stále více prosazované GTL štítky. Pro dodací listy jsou mimo jiné používány VDA 4939 formuláře a PSA Galia list včetně návaznosti na JIT. Funkcionalita modulu SD je na vstupu i výstupu plně integrována na systém elektronické výměny dat (EDI). Výměna informací elektronickou cestou probíhá se všemi klíčovými zákazníky společnosti, jako jsou například ŠKODA AUTO, PSA, VW nebo Volvo.

 • Řízené sklady

Pro řízení skladů je určen systém SappyWMS, který je vyvinut v nativním vývojovém prostředí SAP (ABAP) a využívá funkce modulů pro vedení zásob a řízení skladů MM/WM. Evidence pohybů skladových položek je založena na sledování unikátních manipulačních jednotek – HU. Každá z HU je jednoznačně identifikována a každý pohyb je zaznamenán skenováním. Zároveň je možné jako referenční informaci ke každé manipulační jednotce sledovat veškeré potřebné údaje. Tím je zajištěna sledovatelnost skladovaných položek. Systém má připravené standardní rozhraní pro bezdrátové skenery (on-line terminály). Uživatelské rozhraní skenerů (obrazovky systému) jsou na terminálech zobrazovány jako HTML stránky a využívají standardní komponentu systému SAP Internet Transaction Server.

Řešením SappyWMS je pokryta kompletní logistika společnosti od příjmu materiálu, přes výdej do výroby (včetně možnosti výdeje částečného množství s tiskem etikety na pozadí), naskladnění hotových výrobků, vychystání s referencí k dodávce a párování interních etiket na zákaznické. SappyWMS umožňuje také provádět inventarizaci zásob i veškeré běžné skladové přesuny.

 • Odepisování výroby na terminálech

Pro maximální zjednodušení odepisování výroby on-line přímo na pracovišti byla připravena jednoduchá aplikace na dotykový terminál, pomocí kterého pracovníci výroby odvádí vyrobené kusy on-line přímo ve výrobě. Bezprostředně po odvedení výroby je automaticky vytištěna etiketa manipulační jednotky pro právě odvedené balení. Aplikace navíc pracuje takovým způsobem, že není nutné fyzicky odvádět všechny stupně polotovarů. Potřebné chybějící polotovary jsou odváděny a spotřebovávány na pozadí při odvodu finálního dílu.

Přínosy

 • Jednotný pohled na data.
 • Transparentnost vůči zákazníkům.
 • Splnění zákaznických auditů.
 • Úplný přehled o materiálovém toku, podklady pro plánování.
 • Stabilní platforma pro další rozvoj funkčnosti a nasazení SAP ERP v pobočce v Mexiku.