MSA dodá armatury německé rafinérii ve Vohburgu

ŽPSV má novou linku na výrobu pražců za 150 milionů korun
12.6.2015
Volkswagen změní firemní strukturu, má se rozdělit do čtyř holdingů
15.6.2015

Společnost MSA, a.s. vyhrála tendr na dodávku armatur pro společnost MERO Germany AG, což je dceřiná společnost českého přepravce ropy, MERO ČR a která zásobuje Českou republiku ropou přes Bavorsko. Předmětem kontraktu jsou kulové kohouty o světlostech 1“ – 16“, class 600. Termín expedice je určen na konec srpna letošního roku. Armatury jsou určeny pro projekt na údržbu rafinérie ve Vohburgu.