Komplexní řešení MOM

Plánování výroby lisovaných dílů v APS Asprova
28.11.2014
Kvalita dat určuje úspěšnost zavádění plánovacích nástrojů
28.11.2014

Neustálý tlak na pružnější zavedení nového výrobku na trh vyžaduje pružnější reakce na změnu iniciovanou zákazníkem a to při stále větší variabilitě a škále produktů, při rostoucím tlaku na 100% kvalitu a to samozřejmě každý rok za opět o několik procent nižší cenu. Je také nutné řešit efektivitu, eliminovat plýtvání, zlepšovat flexibilitu, zvyšovat spolehlivost, omezovat rizika. Řešením je MOM.

Skutečná podpora řízení procesů v informačním systému na úrovni dílny – vlastní výroby, údržby a intralogistiky vyžaduje maximální adaptabilitu a flexibilitu informačního systému. Je to dáno jak například širokou škálou typů výroby, tak i vlastním charakterem vyráběných produktů. I v takovém sektoru, jako je automobilový průmysl, vedle sebe často funguje například opakovaná sériová výroba a výroba zakázková. Tak je tomu třeba u náhradních dílů, u komponent pro užitková vozidla, zejména exteriérové díly, nebo při vlastní výrobě a údržbě nástrojů. Charakter výrobků, vstupujících komponent či materiálu a jejich balení pak může mít zcela zásadní dopad na vlastní proces a transakci, která tento proces podporuje. Jinak probíhá proces příjmu pro roli s látkou použitou pro interiérové aplikace, jinak pro plastový granulát či dvouúrovňové mixované balení drobných komponent. ERP systémy se svou historií, provázaností a integrovaností tento trend maximální přizpůsobivosti a pružnosti nejsou schopny z principu jednoduše pokrýt.

Proto i největší hráči na trhu ERP, jako je dnes třeba SAP, jdou cestou specializovaných externích aplikací. U SAP ERP jsou to moduly ME+ MII (Manufacturing Execution) nebo EWM (Extended Warehouse Management) integrované se SAP ERP prostřednictvím standardizovaných rozhraní. A právě díky uvedeným požadavkům začínají dnes specializované aplikace spadající do kategorie MOM (Manufacturing Operations Management) být tak úspěšné.

Výhody systému MOM

Stále více výrobních společností hledá jedno integrované řešení, které na úrovni dílny komplexně řeší celou problematiku a doplní již zavedený ERP systém. Příkladem je právě MOM, kde je v rámci jednoho systému řešeno řízení specializované expedice (JIS/JIT/TMS), řízení intralogistiky (WMS), řízení výroby (MES), řízení kvality (QMS), řízení údržby (EAM) a pokročilé plánování (APS). MOM systém je vrstva informačního systému, která je nejblíže fyzickým procesům ve výrobě či v logistice. Škála těchto často úzce specializovaných procesů je až extrémně pestrá, systém musí být nasazen na míru a k tomu musí být jeho použití jednoduché pro uživatele, operátory. Navíc zde dochází k neustálému vývoji, zlepšování. Jediná jistota je neustálá změna. To vše klade obrovský důraz na pružnost a variabilitu systému. Navíc je zde trend u pokročilých zákazníků budovat si svůj vlastní tým, který umí nastavovat systémy až do úrovně modifikací přednastavených transakčních šablon.

Výhody jednoho integrovaného systému MOM jsou zejména tyto:

  • Poskytuje řídícím pracovníkům komplexní a přitom jednoznačné informace pro rozhodování, tzv. „single version of truth“.
  • Dává zákazníkovi možnost rychlých a agilních reakcí na poruchy a nečekané události ve výrobě či logistice a rovněž nástroje na predikci a prevenci poruch.
  • V době velkých svolávacích akcí „rozměru Takata“ pomáhá komplexně řešit sledovatelnost od příjmu až po expedici a navíc pomáhá zajistit bezchybnost výrobního procesu zavedením nejmodernějších technologií až na pracoviště.
  • Zlepšuje využití výrobních zdrojů.

Jako u každé investice, kterou je i zavádění MOM systému, je třeba brát ohled také na náklady. S jedním integrovaným MOM systémem v porovnání s heterogenními MES, APS, JIT/JIS, EAM snižujete nejen pořizovací náklady, ale hlavně každoroční provozní náklady související s:

  • množstvím interních a externích specialistů, kde je často požadována dostupnost 24/7 pro kritické aplikace,
  • řešením vysoké dostupnosti pro více systémů a často administrace heterogenních IT platforem,
  • upgrade a update jednotlivých systémů,
  • údržbou a modifikacemi rozhraní specializovaných systémů a ERP a mezi specializovanými systémy samotnými. Rozhraní jsou často připravována na míru a i menší změna systému může mít na něj výrazný dopad,
  • složitá a nákladná koordinace změn ve více systémech u procesů, které jdou napříč těmito systémy.