Auditování logistických procesů

Systém dodávek Perlenkette v Audi
28.11.2014
Expanze čínské společnosti do Evropy s českou IT podporou
28.11.2014

Zákazníci disponují vlastní formu provádění auditů, které mají zejména prověřit, zda je v potřebné míře zajištěno řízení a efektivita materiálových toků v celém dodavatelském řetězci. Jednou z nejznámějších a široko používaných metodik auditování dodavatelů je MMOG/LE.

Každý z dodavatelů v automobilovém průmyslu prochází řadou auditů, které jsou zaměřeny na oblast logistiky a v rámci kterých je hodnocena jeho způsobilost uspokojit požadavky kladené zákazníkem. A to v takových oblastech jako strategie a trvalého zlepšování, stability procesů, organizace práce, zpětné sledovatelnosti, měření výkonnosti, elektronické komunikace a mnoha dalších. Prakticky každý ze zákazníků disponuje vlastní formou provádění takovýchto auditů a taktéž strukturou oblastí a otázek. Přesto v nich můžeme nalézt řadu průsečíků, protože podstata je shodná, prověřit, zda je v potřebné míře zajištěno řízení a efektivita materiálových toků v celém dodavatelském řetězci. Řada oblastí je bezprostředně spojena s kvalitou a možnostmi informačního systému podporujícího podnikové procesy.

S maximem možných kritérií

Jednou z nejznámějších a široko používaných metodik auditování dodavatelů je MMOG/LE. Použili jsme tedy tuto metodiku jako výchozí pro identifikaci bodů, ve kterých námi dodávané systémové nástroje zaručují našim zákazníkům, dodavatelům OEM, požadovanou úroveň hodnocených faktorů. Audit MMOG/LE obsahuje v plném rozsahu 197 kritérií ve třech úrovních závažnosti – 34 s hodnotou F3, tedy nejvyšší závažností, 83 s hodnotou F2, které znamená střední úroveň závažnosti, a 80 s hodnotou F1, tedy s nízkou závažností. Pochopitelně ne všechna kritéria vyžadují systémovou podporu, řada z nich se týká organizace samotné, případně organizace práce, procesů a jejich dokumentování. Funkcionality dodávané v rámci SAP pokrývají 54 kritérií, z toho 13 s hodnotou F3, 30 s hodnotou F2 a 11 s hodnotou F1. Systémová podpora v rámci DCIx zajišťuje uspokojení 13 kritérií s hodnou F3, 18 s hodnotou F2 a 13 s hodnotou F1, celkem tedy 44 kritérií. V oblasti elektronické výměny dat je uspokojeno celkem 6 kritérií, v rámci pokročilého plánování v systému Asprova pak 23 kritérií. Výsledek tohoto porovnání v souvztažnosti k produktům v oblasti SAP ERP, DCIx, Asprova a EDI je detailně zobrazen v následující tabulce.

„Logistický audit podle MMOG je deskriptivní nebo také reaktivní. Použití ve firmě je vhodné pro dodavatele. K tomu byl a je určen. Logistický audit podle KLA je spíše investigativní nebo rovněž proaktivní a jeho použití je univerzální. Je ale časově a finančně náročnější,“ komentuje Jaroslav Bazala, Prezident Logistické akademie.

S metodikou Komory logistických auditorů

Nezávisle na systémových nástrojích, které naši zákazníci využívají pro podporu svých podnikových procesů, jsme schopni taktéž provést logistický audit na základě metodiky Komory logistických auditorů ČR. Tento logistický audit je metodou pro komplexní a nezávislou diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Jeho součástí je nejen diagnostika aktuálního stavu, ale také stanovení strategie, taktiky a plánu pro odstraňování nedostatků a následné zlepšování logistického systému. Propojení znalostí podnikových logistických procesů a metodik jejich auditování se schopností definovat a realizovat aktivity směřující ke zlepšování společně s rozsáhlým portfoliem v oblasti systémové podpory těchto procesů nám dává možnost nabídnout našim zákazníkům komplexní řešení zajišťující jejich úspěch nejen při auditu ze strany zákazníků.