Zákaznický audit BMW

V Ostrově u Stříbra vzniknou nová pracovní místa
27.2.2014
Dceřiná společnost ZKL spolupracuje s VUT v Brně
1.3.2014

Vedení společnosti, dodavatele pro významné automobilky, potřebovalo po získání nového projektu dodávek do BMW zajistit úspěšné absolvování auditu od této automobilky.

Hlavní požadavky auditorů byly:

 • Bezchybné dodávky do BMW
  • Automatické zpracování odvolávek od BMW
  • Tisky požadovaných tiskových dokumentů (etiket VDA4902 a dodacího listu VDA4939)
  • Správné plánování dodávek s respektování pracovních a volných dní – tzv. kalendář expedice
 • Prokazatelně dodržované FIFO při přípravě dodávky
 • Zpětná sledovatelnost pro každý dodaný díl
 • Online informaci o stavu plnění zákaznických odvolávek

Vedle těchto klíčových požadavků ze strany BMW vyžadoval management společnosti i zefektivnění vlastní interní logistiky (online přehled o toku materiálu, aktuálního stavu zásob, snížení pracnosti a zvýšení efektivity fungování skladu).

Řešení

Klíčovými procesy pro zabezpečení přesných dodávek do BMW je přesné zpracování EDI odvolávek (objednávek) zákazníka a bezchybná fyzická příprava dodávky. Zpracování EDI odvolávek od automobilky probíhá zcela automaticky, bez zásahu uživatele, pouze v případě nestandardních stavů jsou zodpovědní uživatelé okamžitě informováni pomocí e-mailu nebo SMS. Zpět do BMW je přes EDI obratem automaticky zasíláno potvrzení termínu expedice. Podle kontroly kalendáře expedice je zajištěno, aby v případě, že by expedice připadala na nepracovní den (víkend, státní svátek), byla automaticky nastavena na předchozí pracovní den.

Disponent v aplikaci DCIx připravuje dle odvolávek automobilky a automatického návrhu samotným systémem dodávky pro daný den. Po zafixování denních dodávek disponentem expediční systém DCIx automaticky generuje elektronické (nebo tištěné) výdejky pro vyskladnění požadovaných výrobků. Zároveň jsou systémem automaticky vytištěny zákaznické etikety přesně dle BMW specifikace.

Operátor na expedici po přihlášení do aplikace DCIx na skeneru vychystává a skenuje požadované díly přesně podle výdejek. Skener ho navádí na skladové pozice, kde se požadovaný díl nachází. Kritériem vychystání je dodržení FIFO a optimální trasa vychystání. Vychystané výrobky operátor polepí vytištěnými zákaznickými etiketami BMW. Dle požadavku BMW operátoři provádí tzv. „double check“ neboli kontrolní skenování shody interní a zákaznické etikety. Takto připravenou dodávku nakonec operátor nakládaná na vůz dopravce, kdy operátor opět kontroluje správnost nakládaných palet pomocí skeneru čárových nebo 2D kódu. Pro tuto kontrolu je také možné využít technologie RFID čipů a čtecích bran. Po korektním naložení dodávky DCIx tiskne automaticky expediční dokumenty opět dle přesné specifikace BMW a automaticky je do BMW odeslán přes EDI elektronický dodací list neboli ASN.

Prokazatelné zajištění bezchybnosti dodávek, tištění požadovaných výstupů, dodržování FIFO a zpětné sledovatelnosti významnou měrou napomáhá dodavatelům úspěšně projít auditem BMW či dalších automobilek.

Výstupy projektu – splněné požadavky BMW:

 • Úspěšné absolvování auditu BMW
 • Automatická EDI komunikace dle standardu BMW
  • Příjem a zpracování odvolávek DELFOR D.04A S3 nebo VDA4905
  • Odesílání ASN DESADV D.07A S3 nebo VDA4913
 • Kalendář expedice – zohlednění víkendu při potvrzování termínu expedice
 • Tištěné dokumenty
  • Zákaznické etikety VDA 4902, GTL
  • Dodací list (Warenbegleitschein VDA4939)
  • Transportní doklad (Speditionsauftrag – VDA4922)
 • Bezchybná expedice zajištěná kontrolním skenováním vychystaných výrobků
 • Elektronicky prokazatelná kontrola FIFO, Traceabilita
 • Souhrnný online report o stavu plnění BMW odvolávek a případných skluzech