Řízení skladů a logistiky u výrobce dopravních prostředků

ZKL postaví nové výrobní linky
25.2.2014
Huisman Konstrukce vyrobí lodní jeřáby
26.2.2014

Společnost Aimtec nasazuje informační systém pro řízení logistických procesů u předního evropského výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu, společnost ŠKODA TRANSPORTATION. Produkt pod názvem DCIx WMS umožní řízení složité interní logistiky v prostředí zakázkové strojírenské výroby.

„Pro WMS systém jsme se rozhodli také z toho důvodu, že jsme měli velké časové rezervy a nízkou výkonnost na příjmu materiálu. Stávalo se, že zásoby stály i několik dní na skladě, zatímco na ně výroba čekala a nevěděla, jestli jsou vůbec k dispozici. Z tohoto důvodu docházelo ke zbytečným skluzům a výpadkům na montáži a hektické operativě, což zbytečně navyšovalo náklady,“ dodává Michal Horáček, ředitel logistiky ve ŠKODA TRANSPORTATION.

Integrace s MES a dalšími systémy

Společnost měla požadavek na vybudování systému pro správu skladů a logistiky, který bude schopen řídit různorodý sklad s mnoha položkami a zároveň bude integrován na všechny současné systémy – MES, ERP, kvalita, docházkový systém. Rozhodla se projekt realizovat se společností Aimtec, se kterou již v minulosti spolupracovala.

V rámci projektu se bude jednat o řízení příjmu na materiálový sklad, doplnění materiálu do výroby dle jejích aktuálních potřeb, řízení procesů kvality a inventur včetně výstupních reportů. DCIx WMS bude úzce propojen s informačním systémem pro sběr výrobních dat DCIx MES, který společnost Aimtec u zákazníka implementovala v roce 2011. Součástí řešení je také integrace DCIx WMS na podnikový informační systém BaaN a systém na podporu kvality PALSTAT.

Cíle a milníky projektu

Hlavním cílem zavedení nového informačního systému je nastavení řízeného skladu přes unikátní identifikaci pomocí QR kódu, tisk etiket s QR kódem při příjmu materiálu pro identifikaci balení na skladu, získání on-line informací o skladových zásobách a pohybech materiálu, provádění technické kontroly dle předdefinovaných pravidel a zavedení cyklických inventur. Důraz je kladen na řízení pohybu materiálu dle FIFO a FEFO a na detailní zpětnou sledovatelnost provedených transakcí.

Management společnosti bude mít včasné, rychlé a vypovídající informace pro rozhodování a řízení v logistice. Systém umožní optimální využití objemů skladů a optimalizování tras. Zároveň dojde k měření efektivity pracovníků. Výrazně se uspoří čas a kapacity na administrativní činnost.

Projekt nasazení informačního systému DCIx WMS odstartoval na začátku roku 2014. Ostrý provoz je plánován na červen 2014.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a její dceřiné společnosti se specializují na obor dopravního strojírenství s tradicí výroby přesahující více než 150 let. Mezi klíčové výrobky plzeňské společnosti patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. Skupina firem ŠKODA TRANSPORTATION zaměstnává více než čtyři tisíce pracovníků.